Nieuwe show van VPRO: "Het gat van Nederland"

Soort:Artikel
Onderwerp:Het Gat van Nederland
Auteur:[onbekend]
Medium:Leeuwarder Courant
Datum:27-06-1972
Pagina:2

De VPRO gaat in het winterseizoen "Het gat van Nederland" uitzenden. Het is een heel nieuw soort programma een totaal-show, onder redactie van Hans Keller. Informatief, flitsend en cabaretesk zou men het kunnen noemen. Een team van ruim twintig man zal het "gat" gaan maken. Onder hen zijn onder meer alle programmamakers van de VPRO. Jan Blokker, Cherry Duijns, Ad 's-Gravesande, Ren van Nie, Gerben Hellinga en cineast Ed van der Elsken hebben reeds toegezegd bijdragen te zullen leveren. Met Wim de Bie en Kees van Kooten en Freek de Jonge en Bram Vermeulen ("Neerlands hoop in bange dagen") is de VPRO nog in onderhandeling. Als een akkoord wordt bereikt zullen ook zij ideeën kunnen aandragen.
 
"Het gat van Nederland" gaat voor de eerste maal op 5 oktober de lucht in, duurt per aflevering vijf kwartier en zal eenmaal per drie weken de totale zendtijd van de VPRO verbruiken. Dat gebeurt dan op die donderdagavonden, dat deze omroep na de EO uitzendt, van 22:00 tot 23:15 uur. Een deel van het programma komt uit de studio, enkele onderdelen worden rechtstreeks uitgezonden, andere worden van tevoren op de film opgenomen. De VPRO wil elke aflevering uit zo'n achttal onderwerpen laten bestaan.
 
"We zullen ons licht laten schijnen over alle facetten van de Nederlandse samenleving", aldus programmasecretaris Ton van Horen. Veel meer wil de VPRO nog niet over "Het gat van Nederland" loslaten. Alleen nog, dat er in Nederland geen vergelijkbaar programma te vinden is en dat het nog het meest lijkt op "The American Dreammachine" die regelmatig in de VS op de buis verschijnt. Maar dat zegt allemaal weinig. Zeker is wel, dat "Het gat" niet gezien moet worden als een opvolger van Fred Haché. Het idee bestond al, voordat de Fred Hachéshow werd geboren. "We zaten op een keer te praten over het gat van Witteveen en Nelissen. Dan wil je een programma maken en blijkt, dat er op de donderdagavond nog een gat is. Zo is de titel ontstaan," zo merkt Ton van Horen wat duister op.
 

 
Terug naar Bibliografie