Simplistisch Verbond in volle voorbereiding voor Verbondsuitzending

Soort:Aankondiging
Onderwerp:Simplisties Verbond 32
Auteur:[onbekend]
Medium:Leeuwarder Courant
Datum:14-12-1976
Pagina:2

De Motivatiecommissie (bestaande uit de heren Koot en Bie) en de Ideologiebewakingscommissie (bestaande uit de heren Bie en Koot) van het Simplisties Verbond, hebben de eer u ter begeleiding en voorbereiding op de Verbondsuitzending van 23 december a.s. de volgende Idee-Ontwikkeling te doen toekomen.
 
Op 15 augustus j.l. kreeg de op de Planaire Vergadering geformeerde bijzondere Vergadering geformeerde bijzondere commissie '23 december (Koot en Bie) de opdracht de de doelstellingen te formuleren voor de grote Verbondsuitzending van 23 december 1976. Op 12 september j.l. rapporteerde de commissie '23 december' aan Hoofddirektie (Bie en Koot) en Dagelijks Bestuur (Koot en Bie). De door deze lichamen goedgekeurde doelstellingen luidden:
 
ten 1e: Het Simplisties Verbond wil een televsie-avond creŽren, waarin zij gelegenheid krijgt zich 'anders' te manifesteren.
 
ten 2e: Het Simplisties Verbond wil de aan het begin van een televisieseizoen vaststaande omroepprogrammeringen ťťn avond doorbreken.
 
Met deze duidelijke richtlijnen kon de Televisiedienst van afdeling Multimediavoorziening aan het werk! Reeds op 23 oktober meldden Artdirector Koot en Chef Visualisering Bie, dat zij mogelijkheden zagen tot het maken van een documentaire, waarin de wortels van 2000 jaar westerse Beschaving zoudne kunnen worden blootgelegd.
 
Op 17 oktober was dit plan operationeel en draaide de Technische Staf (producente Ine Waltuch, cameraman Paul van den Bos, geluidsassistent Roel Bazen, cutter Ot Louw) op volle toeren. Ondertussen leidde Sous.-chef JOP Pannekoek de besprekingen met het Decorontwerpersteam (Mia Schlosser, Roland de Groot, Peter GabriŽlse), ter voorbereiding van een drietal studiomanifestaties. Op dit moment zijn alle Produktielijnen in vol bedrijf en ronden de Veldwerkers hun Eindrapportage af. Koot en Pakkethoofd Bie verwachten dat de totale omzetting van Idee tot Ampexband op 23 december te pl.m. 19.00 uur zijn beslag zal hebben gekregen.
 
Het Hoofdbestuur van het Simplisties Verbond (Koot en Bie) verzoeken u dringend bij de beoordeling en toetsing van de hierboven geformuleerde doelstellingen. Met klem wijst zij dan ook elders verschenen berichten en insinuaties van de hand, dat het Verbond het voornemen zou hebben gekoesterd "wel 's even De Ideale Televisie-avond te zullen maken". Simplisties Verbond is gespeend van zulke hoogmoedige en tot falen gedoemde pretenties. Zij acht een vier uur durende Verbondsuitzending al pretentieus genoeg, aldus de Verbondspersdienst (Koot en Bie).
 

 
Terug naar Bibliografie