Morgenavond vier uur heren Koot en Bie

Soort:Aankondiging
Onderwerp:Simplisties Verbond 32
Auteur:[onbekend]
Medium:Leeuwarder Courant
Datum:22-12-1976
Pagina:2

Het verlangen ooit eens een avondvullend programma te mogen maken was zo groot, dat het Simplisties Verbond eraan heeft toegegeven. Vier uur achtereen dartelen morgenavond de combinaties Koot en Bie en Bie en Koot over het beeldscherm. Een Simplisties allerlei, samengesteld uit een kinderprogramma, de onvermijdelijke jacht op de waarheid en een stuk cultuur ter afsluiting. Completer is nauwelijks denkbaar. Of het ook beter is, blijft een vraag. Niemand, en volgens eigen zeggen zelfs de directeuren van het Simplisties Verbond niet, heeft de Simplistiese avond nog ten volle kunnen aanschouwen. Het wordt een lichte verrassing.
 
Een verrassing die begint met de aankondiging van het nieuwe VPRO-kinderprogramma van het volgende zomerseizoen, de poppenfilm Rubovia, waarvan een bewerkte versie aanwezig is. Daarna volgt de hoofdfilm, "De jacht van de waarheid", die Koot en Bie - dankzij een legaat van Koot - naar het buitenland zal voeren. De waarheid zal daarbij inderdaad gevonden worden. Die waarheid vormt de eenvoudige draad die door de programmering heen loopt. Ook de cultuur, een aangepaste uitvoering van Harold Pinters "De dienstlift", is daarvan doortrokken.
 
Bie: "Zoeken naar de waarheid roept tegenkrachten op, maar we vinden hem wel. De sleutel op tweeduizend jaar beschaving". De lange avond die de belangstellenden te wachten staat - één miljoen is de voorspelling - komt voort uit de gegroeide afkeer van het maken van programma's in de "achtertuin". Koot: "We kregen zin langer over iets na te denken, in een hechter doortimmerd verhaal". Bie: "Een andere wijze van werken dan het bekende korte satyrische werk. Wat u te zien krijgt, is alleen voor deze avond opgezet".
 
Geen satyre meer, het is bloedige ernst geworden. Getuige ook de gesprekken met wijze mannen als de Britse opvoedingsdeskundige dokter Pike en de Oostenrijkse optimistische deskundoloog Zischka, en nog een niet onthulde vaderlandse betweter. Bie: "Het zijn echte gesprekken geweest, geen discussies. Er is geen verneuken bij. De mensen wisten precies wat onze bedoelingen waren".
 
Hij voegde daarbij het verzoek, het publiek te waarschuwen dat het gebruikelijke Simplistiese repertoire deze avond afwezig is. En dat terwijl alle ervaring van vijftien jaar televisie maken in deze krachtproef werd verwerkt. De arbeidsvreugde is er nog steeds - Koot: "Het is nog steeds zo, dat we elke dag handenwrijvend bij elkaar komen" - "maar de inzichten wijzigen zich. Daarom de poging zich in een echt totneelstuk te storten, waarin het plat Haags taalgebruik overheerst en de waarheid van de onderlinge machtsverhoudingen aan de dag zal treden. Bie: "Misschien dat wij naar aanleiding van deze avond ons programma in april zullen moeten vullen met aangekochte produkties. Dat weten wij ook morgenavond pas. Er kan aanleiding komen voor een Simplisties Reveil".
 

 
Terug naar Bibliografie