Is het simplisme sterk genoeg voor hele avond?

Soort:Recensie
Onderwerp:Simplisties Verbond 32
Auteur:A.I.
Medium:Leeuwarder Courant
Datum:24-12-1976
Pagina:2

Door het ontbreken van de ondertiteling heb ik het laatste lied van de paddestoelen niet helemaal kunnen volgen, maar volgens mij moet het zijn: "de wereld is alles wat het gefallus", maar het kan ook zijn "wat het geval is". Dat deze boodschap niets nieuws inhoudt, zal duidelijk zijn, maar het programma van Koot en Bie had van 7 uur tot bijna middernacht nodig om hier duidelijkheid in te scheppen. En dat was naar mijn smaak lang genoeg.
 
De vraag die zich opdringt, is deze: is het simplisme sterk genoeg om een hele avond televisie te verzorgen. Het antwoord is niet zo simpel. Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Interviews met krankjoreme professors zijn erg aardig, en natuurlijk moet je naar Engeland om dergelijke gekken te vinden, maar sterker vond ik het stuk De Dienstlift, waar maar weer eens duidelijk bleek dat ons hele actreuteldom kan worden afgeschaft. Koot en Bie, als amateur-acteurs met een grote A, bevallen me beter dan de beroeps, die zich zo "onnatuurlijk" gedragen.
 
Een andere vraag die opkomt, is deze: indertijd ontstond een rel over het programa "Zo is het", dat een persiflage was op tv-verslaving met Beeld religie, daar kwamen dominees en weet-ik-wat aan te pas, maar ik maak me sterk dat de paddestoelenreligie van Koot en Bie geen kamervragen zal oproepen en dat geen dominee het in z'n hoofd zal halen om hierop te reageren. Voor wie het allemaal niet gezien heeft, het Simplistisch Verbond heeft een nieuw symbool gevonden voor ons allen, namelijk de paddestoel en daaraan gekoppeld het paddestoelenreveil.
 
Dat clichés vaak de waarheid vertellen, zoals Koot en Bie ons willen doen geloven, gaat er bij mij niet in. Ze mogen dan cliché-mannetjes zijn geweest, als waarheidsvinders blijven ze beneden de maat. Ondanks de goede bedoelingen en soms briljante invallen, bleef het programma steken in een verdere uitwerking van de simplistische clichémannetjes.
 
En dat zal ook nadelig werken op de inzamelingsactie voor Joey, dat staat voor een collectief van vier gehandicapten in Engeland, waarvoor Koot en Bie geld bijeen brengen. Ik vraag me af hoeveel kijkers op de oproep om geld te storten op giro 444600 zullen reageren, nu een echt serieus onderdeel werd verpakt in een avond zo vol van "komische humor", en leuk en aardig ook door elkaar dames en heren ook. Wat mij is bijgebleven, is dit: wij eten in Nederland een paardebiefstuk, omdat Bonifacius bij Dokkum werd vermoord. En dat wist u ook niet.
 

 
Terug naar Bibliografie