Beeldspraak

Ondertitel:Driedubbele tong
Soort:Recensie
Onderwerp:Hadimassa Luxe Editie
Auteur:A.W.
Medium:De Waarheid
Datum:20-09-1972
Pagina:2

En ding is zeker, Frits van der Poel heeft gisteren een drukke dag gehad. Om negen uur zat hij nog voor Achter het Nieuws in Den Haag en twee uur later stapte hij in Breda door het ENKA-bedrijf. Om negen uur stelde hij half fluisterend vragen aan Andriessen, twee uur later blijkt hij de onbeschaamdheid van een AKZO-directeur aan de dag te leggen. Hoe lang blijven jullie hier nog zitten, horen we hem vragen. Dat is nou precies wat hij al die keren tegen Biesheuvel en Andriessen had moeten zeggen. Nooit heeft de kijker hem anders gezien dan in de vorm van kruipende onderdanigheid maar nu denkt hij zich iets te kunnen permitteren. Dit bleekgezicht heeft geen dubbele, het heeft een driedubbele tong. Hij doet er overigens niet veel mee. In Breda wist hij alleen maar te vragen of de mensen wel genoeg te eten kregen. Vragen over de actie, over de achtergrond van de actie waren er niet bij. Wel is deze Van der Poel nog zo zelfingenomen om te vragen of zijn programma van verleden week nog een rol had gespeeld bij het ontstaan van de bezetting. Je moet maar durven.
 
Miljoenennota en ENKA-Breda, er werd op het scherm aandacht aan besteed, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Gelukkig viel er ooK nog het een en ander te lachen bij Hadimassa, waren er de nodige moorden op te lossen bij De liftster en kon de liefhebber genieten van de voortreffelijke Jean Ferrat. De Franse chansonier mocht dan niet alle liedjes zingen die aangekondigd waren, de ondertiteling was deze keer van begin tot eind aanwezig, een prijzenswaardige, vooruitgang. Af en toe was te merken dat de vertaler weliswaar het Frans machtig was maar dat hij van de zaken waarover het ging weinig kaas gegeten had. Zo kregen de communards van hem een 'burgerhart' toebedeeld, iets wat meer aan Saartje dan aan de Commune doet denken. In het lied is bedoeld dat op dat moment de mensen van de Commune de enige goede burgers waren, de enige echte Fransen, de enigen die Frankrijk verdedigden. Maar laten we niet muggeziften als er een keer iets goeds is, het optreden van Ferrat was even leuk als De liftster spannend. Er zijn nu al vijf lijken te melden en er moet nog een aflevering komen. Wat moet dat worden?
 

 
Terug naar Bibliografie