"Harde satire is in deze tijd niet meer te maken"

Ondertitel:Frenkel Frank over "Hadimassa"
Soort:Artikel
Onderwerp:Hadimassa
Auteur:H.P.
Medium:De Tijd
Datum:17-10-1969
Pagina:2


Wim de Bie, Kees van Kooten en Dimitri Frenkel Frank, het driemanschap van "Hadimassa".
 
Voor het eerst in dit seizoen vanavond weer "Hadimassa", het semi-satirische VARA-programma, samengesteld en geregisseerd door Dimitri Frenkel Frank. Voortaan zal het één keer per maand op woensdagavond worden uitgezonden. Voor de teksten zorgen Frenkel Frank, Wim de Bie en Kees van Kooten. Met zijn drieën hopen zij de komende maandert acht afleveringen in elkaar te timmeren. Roofbouw op hun schrijverstalent?
 
Dimitri Frenkel Frank: "Het valt niet mee iedere maand iets nieuws te verzinnen, veertig minuten lang. In Amerika werken ze bij dit soort programma's met veertien of meer tekstschrijvers. En zelfs die raken op een goed moment uitgeput. Er wordt niet zuinig met ons omgesprongen en wij kunnen niet zuinig zijn op ons zelf. Zo liggen de zaken hier nu eenmaal."
 
Frenkel Frank: "Harde satire, zoals we in "Zo is het" brachten is niet meer te maken. Er is sinds "Zo is het" veel veranderd, ook het publiek. Als je op het ogenblik echte satire wilt brengen moet je zover buiten de maatschappij staan, dat je bij geen omroepvereniging meer terecht kunt.
 
Kwaad worden
 
Als er aanleiding toe is, zullen we wel eens fel van leer trekken. Maar we gaan er niet van uit, dat iedere aflevering een hard nummer moet bevatten. We zeggen niet: we zullen dit keer eens flink uitpakken. Het hangt er helemaal van af wat er gebeurt. In de periode van "Zo is het" kwam het wel voor, dat een van ons zich over een bepaalde gebeurtenis zó opwond, dat hij gewoon voor de camera wilde gaan zitten om te vertellen wat hij er van dacht. Daar heb je natuurlijk niets aan; met kwaad worden verander je niets."
 
Ton van Duinhoven: "Vorig jaar hebben we een nummsr gebracht over die chemische industrie, die naar Amsterdam zou komen. Dat vond ik een goed voorbeeld van scherpe satire. Het onderwerp was actueel en we hadden ons er behoorlijk over opgewonden."
 
Frenkel Frank: "Jawel, maar het deed het goed in ons programma, omdat we het komisch aanpakten.
 
Van Duinhoven: "De actuele en satirische inslag van dit programma, die vindt je bij voorbeeld in het toneel niet. Aan Hadimassa ligt een mentaliteit ten grondslag, die mij persoonlijk erg goed ligt. Ik doe dit voor mijn plezier, ook al moet ik tussen de repetities door ook in de schouwburg optreden. Een programma als dit is voor mij een verademing: de krenten in het brood, zou je kunnen zeggen. De formule heeft meer weg van cabaret dan van toneel."
 
Frenkel Frank: "Cabaret zou ik het toch niet willen noemen. Ik zou in Hadimassa geen cabaret-mensen kunnen gebruiken. Het is een programma van teksten, maar het moet qua vorm zo geloofwaardig mogelijk zijn daarom werken wij met echte decors en niet met simpele aanduidingen, zoals bij het cabaret meestal worden toegepast.
 
Van Duinhoven: "Dat bedoel ik ook. Ik wilde alleen duidelijk maken, dat het niets met toneel te maken heeft."
 
Frenkel Frank: "Het is wel typisch, dat de moeste scènes die wij schrijven speciaal voor mannen bedoeld zijn. Ik weet niet hoe dat komt, bij "Zo is het" zaten we daar ook al mee. En in Farce-Majeure treden ook geen vrouwen op. Het zal wel aan de maatschappij ligcen. Misschien zou het anders zijn als we er een schrijfster bij hadden.
 
Het is voor het eerst dat we met zijn drieën de teksten schrijven. Dat heeft veel voordelen. Maar het blijft toch een kwestie van héél hard en serieus werken. We zitten altijd erg somber bij elkaar, als we al die grapies verzinnen. Het aardige van dit programma is wel, dat we alles kunnen doen waar we zin in hebben.
 
Van Duinhoven: "En wat de mond kan vormen, natuurlijk".
 

 
Terug naar Bibliografie