Teleac start met vijf nieuwe cursussen

Soort:Artikel
Onderwerp:Levende filosofie
Auteur:van onze verslaggever
Medium:De Tijd
Datum:05-09-1969
Pagina:2

HILVERSUM. 5 sept. — De Stichting ' Televisie Academie (Teleac) brengt het komende seizoen twaalf nieuwe cursussen, waarvan de eerste vijf eind deze maand starten. Het zijn een cursus schaken voor beginners, statistiek, organiseren en leidinggeven, levende filosofie en een reeks van tien uitzendingen over pre-historie en vroege geschiedenis. Teleac krijgt er een uur zendtijd bij, op de zondagavond.
 
De heer A. A. Sterman, algemeen directeur van de Stichting, gelooft dat de educatieve televisie een steeds belangrijker rol gaat spelen. Hij hoopt dat binnen afzienbare tijd een derde net voor dit doel beschikbaar zal komen. De commissie Instructieve Radio- en Televisie van de NOS, die zich ruim een jaar beraden heeft over de beste vorm voor dit soort uitzendingen, heeft hierover aan minister Klompé (cultuur) advies uitgebracht. Er is overleg gaande tussen Teleac, de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) en de Academische Radio Omroep (ACRO) over een nauwere samenwerking met behoud van de eigen doelstellingen.
 
[...]
 
Zaterdag 4 oktober begint de cursus levende filosofie, gepresenteerd door drs. H. van Praag. Ook werken mee Kees van Kooten en Wim de Bie, Boudewijn de Groot, Frits Butzelaar, Rikkert Zuiderveld, Ton Lensink, Kitty Courbois en Steve van Brandenberg. Het duo Van Kooten en De Bie, de vroegere clichémannetjes, leidt een aantal lessen in met wijsgerige sketchjes. De cursus omvat twaalf lessen, waarin een aantal typische representanten van de verschillende denkrichtingen worden behandeld.
 

 
Terug naar Bibliografie