Teleac komt met twaalf nieuwe cursussen

Soort:Artikel
Onderwerp:Levende filosofie
Auteur:Van onze RTV-redactrice
Medium:Nieuwsblad van het Noorden
Datum:13-09-1969
Pagina:13

Met ingang van 1 oktober zal de Stichting Televisie Academie (Teleac) één uur meer zendtijd krijgen. Deze zendtijd zal gebruikt worden op een zondagavond. De algemeen directeur van Teleac, de heer A. A. Sterman, zei hierover wel blij te zijn met deze uitbreiding van zendtijd, maar nog niet geheel tevreden te zijn.
 
In de eerste plaats had hij gaarne voor het nieuwe seizoen twee uur uitbreiding van zendtijd gehad, bovendien is het streven van Teleac erop gericht om op de toekomst, eventueel met Nederlandse Onderwijstelevisie en met de AVRO te komen tot een derde televisienet, dat uitsluitend gebruikt zou moeten worden voor educatieve televisie in al zijn vormen.
 
Voor het komende seizoen heeft Teleac twaalf nieuwe cursussen op het programma staan. [...]
 
Levende Filosofie is een cursus die een overzicht van de geschiedenis van liet wijsgerig denken en van de invloed die daarvan is uitgegaan op onder meer de literatuur, de schilderkunst, de muziek en wetenschap geeft.
 
De lessen worden gepresenteerd door drs. H. van Praag en door de beide Clichémannetjes Kees van Kooten en Wim de Bie, die in een aantal lessen een quasi filosofische schets als inleiding houden. Verdere medewerking verlenen hieraan o.a. Boudewijn de Groot, Ton Lensink en de actrice Kitty Courbois.
 

 
Terug naar Bibliografie