Teleac gaat meer en prettiger les geven

Soort:Artikel
Onderwerp:Levende filosofie
Auteur:van onze correspondent
Medium:Algemeen Handelsblad
Datum:10-09-1969
Pagina:7

In de vijf nieuwe cursussen die de Stichting Teleac deze maand van start laat gaan, treedt het speelse element sterker op de voorgrond dan in het verleden het geval was. De televisiecursussen zijn wat minder schools, bestemd voor een breder publiek en maken in meerdere mate gebruik van de visuele mogelijkheden die het medium biedt.
 
Dit zijn de voornaamste indrukken uit de presentatie van de nieuwe programma's: Statistiek, Organiseren en leiding geven, Levende filosofie, Prehistorie en vroege geschiedenis en Schaken voor beginners.
 
[...]
 
Filosofie
 
De cursus Levende filosofie, geeft een overzicht van het wijsgerig denken en de invloed die daarvan is uitgegaan op literatuur, schilderkunst, muziek en wetenschap. In de twaalf lessen is tevens plaats ingeruimd voor toneelfragmenten, waarin jonge geŽngageerde kunstenaars proza voordragen zoals de verdedigingsrede van Socrates. De presentator van deze cursus is drs. J. van Praag.
 
[...]
 
Na de vijf cursussen zal Teleac de rest van haar seizoen nog zeven cursussen brengen. Spaans voor beginners; Methodiek voor de burgerschapsvorming; Van molecule tot mens; Bij leven en welzijn; Ruimtelijke ordening; Vergader- en gesprektechniek; Nascholingscursus voor huisartsen. Gemiddeld zal Teleac iedere week vijf uur in de lucht zijn. In de toekomst hoopt Teleac meer tijd ter beschikking te krijgen teneinde een evenwichtiger programmering te bereiken.
 

 
Terug naar Bibliografie