Afspringende huwelijken

Soort:Recensie
Onderwerp:Mies en scène 12
Auteur:Ftn.
Medium:De Tijd
Datum:08-10-1966
Pagina:4

Het was gisteren de avond van de op het laatste nippertje afspringende huwelijken op onze vaderandse televisie. Op Nederland 2 werd ie rampzalige kapitein Dantès in het tweede deel van de televisie-feuilleton "De Graaf van Monte Cristo" letterijk uit de armen van zijn aanstaande bruid weggesleurd en naar de door raten verpeste kerker van Chateau d'If overgebracht. Deze lugubere achtergrond bood de regisseur Peter Hamnond alle gelegenheid om het afschuwelijke lot van een onschuldige die het slachtoffer werd van een gewetenloze schurk meer met beelden dan met woorden te beschrijven, wat tenslotte de taak van de televisie is.
 
Op Nederland 1 keerden vader en toon Stiefbeen na een lange en waarschijnlijk door vele kijkers betreurde, afwezigheid op het scherm terug om onmiddellijk het slachtoffer te worden de grilligheid wier naam vrouw is.
 
De plotseling opgedoken bruid van Stiefbeen jr. doorbreekt het vaste patroon en zegt op het stadhuis "neen, ik zie ervan af". Een situatie die er op papier heel grappig uitziet maar waartegen regisseur en acteurs niet opgewassen bleken. De grapjes waren eerder flauw en vulgair dan geestig en de situatie-humor miste iedere aansluiting met de werkelijkheid of zelfs maar waarschijnlijkheid. De scène ten huize van de Stiefbeens waar de bruiloftsgasten hun overbodig geworden cadeaus kwamen terugvorderen bracht even wat opleving maar daarna ging de geschiedenis uit als de spreekwoordelijke nachtkaars. Geen al te best begin van deze nieuwe Stiefbeenserie. Achteraf gezien hadden we er waarschijnlijk beter aan gedaan om op Nederland 2 naar Mies Bouwman en haar gasten te kijken.
 
Met heel wat meer belangstelling hebben we gekeken naar het tweede deel van "Ooggetuige", Nico van Vliets reportage over Australië. De cameraman Didier van Koekenbere had o.a. gezorgd voor een paar beelden van de dorre vlakten aan de Kreefskeerkring die ons volledig verzoenden met het wisselvallige en natte Nederlandse klimaat.
 

 
Terug naar Bibliografie