Kijk en luister

Ondertitel:Politieke informatie in nieuwe tv-rubriek
Soort:Recensie
Onderwerp:Uit: spiegel der lichte kunsten
Auteur:[onbekend]
Medium:Leeuwarder Courant
Datum:05-06-1963
Pagina:7

De VARA heeft gisteren een nieuwe rubriek ten doop gehouden, die beoogt de kijker wat achtergrond te verschaffen over allerlei politieke zaken. De eerste aflevering van "Meneer de voorzitter" maakte een degelijke indruk. Presentator Joop van Os neemt de kijker kennelijk au serieux.
 
In een informatief vraaggesprek met de ex-minister-president dr. W. Drees werd stilgestaan bij de stilzwijgendheid rond de kabinets-informatie. Dr. Drees vond het met die stilzwijgendheid wel meevallen, omdat toch eigenlijk alles over de kabinetsinformatie is gepubliceerd. Hij vond het ook niet gevaarlijk voor de demokratie, dat het staatshoofd beslist wie de kabinetsformateur zal zijn en wat zijn opdracht, omdat na de formatie het woord altijd aan het parlement is. De lange duur van een Nederlandse kabinetsformatie vond naar de mening van dr. Drees o.a. zijn oorzaak in de Nederlandse partijverhoudingen. "Ik heb de koningin tijdens een langdurige kabinetsformatie wel eens tot troost gezegd: er komt altijd een kabinet", vertelde dr. Drees. Hij pleitte verder voor een niet al te uitgebreid regeringsprogramma, zodat er ruimte zou overblijven voor de onderscheidene ministers om zelf tot initiatieven te komen. Het filmpje over de verhouding tussen parlementslid en zijn kiezers in Groot-BrittanniŽ deed wel heel erg gemaakt aan en had een propagandistisch tintje, hoewel dit waarschijnlijk niet de opzet is geweest.
 
"Uit" was weer een aaneenschakeling van aardige flitsen lichte kunst, waarbij we o.a. een grappige geŽnsceneerde tocht langs de Utrechtse keldertjes konde meemaken. In "Filmvenster" werd een geslaagde poging gedaan de funktie van de muziek bij de film duidelijk te maken. Op oorspronkelijke manier werd ook aangetoond, hoe men misbruik van muzikale effekten kan maken.
 
Na het (deze keer heel rommelige) journaal hield dr. L. de Jong een korte toespraak over de betekenis van paus Johannes XXIII voor anders denkenden. "Het past ons, gewone mensen, anders denkenden, deze revolutionaire, menselijk grootheid dankbaar te gedenken", aldus dr. De Jong. Het tweede NTS-journaal bestond uit beelden van de overbrenging van het stoffelijk overschot van paus Johannes naar de basiliek van de Sint Pieter, waarbij verschillende malen het gezicht van de overleden paus in zeer grote close ups op het scherm verscheen. Men kan zich afvragen of zulke beelden niet te zeer de stilte van de dood verscheuren, al moet men toegeven dat de ceremonie zelf er de aanleiding toe geeft.
 

 
Terug naar Bibliografie