Voor oog en oor

Ondertitel:Schermbloempjes van gisteren: Dr. Drees en Vince Taylor
Soort:Recensie
Onderwerp:Uit: spiegel der lichte kunsten
Auteur:[onbekend]
Medium:Friese Koerier
Datum:05-06-1963
Pagina:2

De uitersten raken elkaar soms op tv-avonden. Gisteravond hadden we eerst zeer serieus naar een reeks belangwekkende opmerkingen over staatkunde van dr. Drees zitten luisteren, toen de teenager-bom Vince Taylor over zijn beroep op de beeldbuis kwam. Dat gebeurde vele malen omstandiger dan zijn uitlatingen logica bezaten.
 
Dr. Drees maakte in VARA's nieuwe rubriek "Mijnheer de voorzitter" (zien we graag terug) duidelijk, waarom het inschakelen van een informateur voor de formateur wel zin heeft gehad. "De adviezen van de fractievoorzitters waren niet eenstemmig, zodat een nader onderzoek naar de verhoudingen noodzakelijk bleek".
 
Curieus was het ter sprake brengen van een al in bredere kring bekend geworden voorval uit het begin van deze eeuw. Koningin Wilhelmina mengde zich destijds op directe wijze in de politiek, door aan de toenmalige kabinetsformateur dr. Abraham Kuyper de eis te stellen, dat onder zijn premierschap de strijd in Atjeh zou worden voortgezet. Kuyper accepteerde en was van dat moment af voor de gang van zaken (politiek) verantwoordelijk.
 
"Uit" hoog tempo, goede montage, onconventionele aanpak handhaafde zijn goede reputatie.
 
Mal mannetje
 
De reportage over Vince Taylor ("22 jaar is al haast te oud voor dit getwist?") met diens wijdlopige onzakelijke gebazel, en de veelal stompzinnige uitflapperijen van het tienerpubliek op de voorstelling, leverde een best brokje televisie op. Wat valt er met een goede montering toch veel te bereiken!
 
Maar.... ook met geluid. Hoe suggestief dit en met name muziek in een film kan werken, toonde Jan Blokker aan in een weer uitstekende aflevering van zijn filmrubriek. Geselecteerde muziek en drumbands leverden verdienstelijk taptoewerk in Purmerend, waarbij het oneerlijk zou zijn hun prestaties, ook visueel af te meten naar die bij het beroemde Delftse gebeuren.
 
In een extra-uitzending, door de VARA aan het overlijden van de paus gewijd, roemde dr. L. de Jong de bijzondere vastheid van wil en kracht van karakter van Joannes XXIII. "Het past andersdenkenden deze revolutionaire menselijke grootheid te herdenken".
 

 
Terug naar Bibliografie