Veel rubrieken

Soort:Recensie
Onderwerp:Uit: spiegel der lichte kunsten
Auteur:H. Hn.
Medium:De Tijd De Maasbode
Datum:05-06-1963
Pagina:5

BUSSUM, 5 juni — Dr. L. de Jong hield gisteravond in een ingelaste uitzending een bijzonder sympathieke en bovendien nog goed gedocumenteerde toespraak naar aanleiding van het verscheiden van Paus Joannes.
 
Voor de rest werd het een vrij "brokkelige" avond. Een taptoe uit Purmerend gaf een mooi beeld van folkloristisch muziek maken. Daarna werd een nieuwe rubriek geëntameerd onder de titel "Meneer de voorzitter..." en daarin verscheen tot onze verrassing dr. W. Drees, die, daartoe uitgenodigd door Joop van Os, instructief bespiegelde over de gang van zaken bij een kabinetsformatie.
 
In "Uit", de "spiegel der lichte kunsten" trof een aardige reportage over het Utrechtse "Montmartre" en in "Filmvenster" sprak Jan Blokker behartigenswaardige taal over de functie — of het gebrek daaraan — van de muziek in de film. Het tweede N.T.S.-journaal had ditmaal maar één onderwerp: een indrukwekkende reportage van de overbrenging van het stoffelijk overschot van de Paus in Rome.
 

 
Terug naar Bibliografie