Televisie

Ondertitel:"Mijnheer de voorzitter” startte goed
Soort:Recensie
Onderwerp:Uit: spiegel der lichte kunsten
Auteur:[onbekend]
Medium:Nieuwsblad van het Noorden
Datum:05-06-1963
Pagina:9

Ieder weet, dat er mensen zijn, die politiek beschouwen als zwendel. De VARA is er blijkbaar op uit deze mensen te bekeren en althans voor te houden wat politiek werkelijk is, maar ook vragen te beantwoorden, die rijzen bij geďnteresseerden. Dit streven proefden wij gisteravond in de televisierubriek "Mijnheer de voorzitter", die een goede start beleefde.
 
De inhoud boeide wel. Er was een uiteenzetting over de taak van de informateur en een reportage over het directe contact, dat in Engeland — anders dan bij ons — tussen kiezer en Kamerlid bestaat. Als bezwaar voor sommige categorieën kijkers kan gelden, dat ook deze uitzending eenzijdig rood gericht zal blijken te zijn. Het is natuurlijk mogelijk, dat de VARA deze rubriek een boven-de-partijen-stijl aanmeet, iets, waarover we ons alleen maar zouden verheugen.
 
Behalve dr. Drees (in bovengenoemde rubriek) richtte de teenager-twistzanger Vince Taylor zich tot de Nederlandse kijkers. Wat hij zei was erg omstandig en heel weinig doelgericht, maar het feit, dat dit idool met zijn leren vest op het scherm verscheen, zal veel fans wel tot extase hebben gebracht.
 
Overigens: Op Berend Boudewijns vraag (want in diens uitstekende rubriek "Uit" was een interview met hem opgenomen) of Vince tijdens zijn optreden z'n trance al dan niet voorwendt, gaf hij wijselijk geen antwoord.
 
Van de dwingende macht van het ritme naar de suggestieve werking van het geluid bij films is maar een stapje. Jan Blokker toonde aan de hand van voorbeelden duidelijk aan hoe sterk het geluid, met name de muziek, de sfeer van films kan beďnvloeden en veranderen. Blokker blijft interessante babbeltjes geven.
 
Het journaal stak in een wat ruim jasje (men was te vroeg klaar), waarvan de snit te wensen overliet. Temidden van een wat rommelige presentatie (dat zagen wij onder Enkelaar toch minder) verschenen er beelden van prins Rainier op het scherm, die bij Kerstholts werf in Groningen zn plezierboot Albecara eens was gaan bekijken.
 
De VARA wijdde ook nog een extra uitzending aan het overlijden van de paus. Dr. L. de Jong roemde vooral diens bijzondere vastheid van wil en kracht van karakter. "Het past ons andersdenkenden deze revolutionaire menselijke grootheid te herdenken".
 

 
Terug naar Bibliografie