Wat bracht de T.V.?

Ondertitel:Hartverwarmende toespraak
Soort:Recensie
Onderwerp:Uit: spiegel der lichte kunsten
Auteur:L.R.
Medium:De Telegraaf
Datum:05-06-1963
Pagina:11

Ik zou deze verbrokkelde snipperavond waarop de VARA ons vergastte bijna als een volkomen onbelangrijke hebben kunnen afschrijven, als niet direct na het journaal dr. L. de Jong voor een onverwacht hoogtepunt had gezorgd.
 
Na de indrukwekkende en aangrijpende documentaire over het leven van gestorven Joannes XXIII de avond tevoren en de toespraak van kardinaal Alfrink, leek het doelloos nogmaals een herdenkingsrede te houden. Maar die van dr. De Jong was dermate ontroerend, zo oprecht waarderend en van bewondering getuigend, dat het een der meest hartverwarmende toespraken werd, die ik van ons beeldscherm heb vernomen.
 
Wij kregen daarna een reportage van de taptoe in Purmerend. Daarna "Meneer de voorzitter", een debuut van een nieuw politiek VARA-programma. Dr. Drees werd gevraagd naar zijn mening omtrent de kabinetsformatie, en het deed weldadig aan zijn bezonken en overwogen antwoorden te horen op de sterk tendentieuze vragen van Joop van Os.
 
De spiegel der lichte kunsten bracht ons daarna "Uit", waarmee we weer in de sfeer van de pretentieloze zomeravond teruggebracht werden. Pretentieloos is allerminst de juiste karakterisering van Jan Blokkers Filmvenster. Wederom werd dit een negatief programma, waarin hij ons poogde te overtuigen dat de muziek in vele films verkeerd wordt toegepast. Dat de muziek als stemmingmaker bij de film gebruikt wordt, is historisch gegroeid uit de tijd toen de zwijgende film muzikaal ge´llustreerd werd. En ik wil er de heer Blokker op wijzen dat ook het toneel muzikale stemmingsverhoging kent.
 

 
Terug naar Bibliografie