Beeldspraak

Ondertitel:Nooit helemaal
Soort:Recensie
Onderwerp:Simplisties Verbond 10
Auteur:B.IJ.
Medium:De Waarheid
Datum:14-05-1975
Pagina:3

Heer Kooten en Heer Bie brachten gisteravond bij de VPRO weer hun Simplisties Verbond. Van mij hoeft dat niet meer. 't Is niet onaardig, maar te weinig spits om keer op keer geboeid naar te kijken.
 
De VPRO echter denkt kennelijk dat heel Nederland één groot simplistisch verbond is. Van die opvatting getuigde ook de aflevering van 'Hoe het koninkrijk der Nederlanden er weer helemaal bovenop kwam.... en wat er daarna gebeurde'. De serie pretendeert een soort geschiedschrijving te zijn van het Nederland sinds 1948. Op zichzelf al een merkwaardig uitgangspunt, want juist in de eerste naoorlogse jaren voltrok zich een belangrijk stuk geschiedenis met de vrijheidsstrijd in Indonesië en het militaire avontuur, dat de Nederlandse kolonialen daartegen ondernamen.
 
Maar ook verder heeft dit VPRO-programma met geschiedschrijving weinig of niets van doen. Het lijkt meer op een welbewuste vervalsing van het beeld van de afgelopen dertig jaar.
 
Hoe anders moet je verklaren, dat voor die jaren politiek bepalende feiten zonder meer worden verzwegen en aan allerlei randverschijnselen grote aandacht wordt besteed. Die randverschijnselen worden dan zo gebracht als de VPRO het beeld van de ontwikkelingen in ons land wenst te schetsen, een schets die niets met de werkelijkheid te maken heeft.
 
De grootste afschuw blijken Blokker en de zijnen te hebben van de werkende mensen, die er in geslaagd zijn zich meester te maken van een wasmachine, een tv-toestel en vooral van een auto. 'De nieuwe god is van blik en benzine'. Dat is de hele tendens van deze programma's: het grootste kwaad is geschied door de arbeiders die zich betere levensomstandigheden wensten en nog steeds eisen op hun lijstje hebben staan.
 
Opvallend is verder de ruime plaats die wordt gegeven aan de koude-oorlogspropaganda, maar bovenal de laatdunkende toon waarop de hoogverheven VPRO-heren in alle eigengereidheid praten over alles wat zich in ons land heeft afgespeeld. Ze stellen Nederland voor als een soort Madurodam en alles wat daarin gebeurd is als een stukje folklore.
 
Ergens in dit programma werd gisteravond gezegd: Geschiedschrijving is nooit helemaal nauwkeurig. Het klinkt bijna als een verontschuldiging voor het hele programma, maar kan dat niet zijn. Want zeer nauwgezet is de VPRO bezig de televisiekijkers het valse beeld voor te schotelen, dat de werkende mensen door hun 'domheid' de oorzaak zijn van de problemen die de kapitaalbezitters teweeg hebben gebracht.
 

 
Terug naar Bibliografie