Heren Kooten en Bie presenteren simplisties leven

Soort:Aankondiging
Onderwerp:Simplisties Verbond 1
Auteur:[onbekend]
Medium:Leeuwarder Courant
Datum:06-11-1974
Pagina:2

Kees van Kooten en Wim de Bie komen vanavond (22.00 uur, Nederland 2) na lange tijd eindelijk weer terug op de televisie. Echter niet als Kees en Wim, maar als de heren Kooten en Bie. Nu de beide heren, zo hebben zij onlangs officieel aangekondigd, directeuren zijn geworden van het Simplisties Verbond, hebben ze de versierselen Van en De van hun namen weggelaten.
 
Het Simplisties Verbond, dat als symbool de mattenklopper heeft die eens nodig over het Nederlands leven gehaald moet worden, propapageert simplistisch leven voor iedereen. Het is simplistisch in positieve of negatieve zin als de beide leden en directeuren van het Simplisties Verbond het simplistisch noemen, zo legden de heren het uit. Meer dan haar best kan en wil het Simplisties Verbond niet doen.
 
Wat het Simplisties Verbond nu precies van plan is te gaan doen en waar het om gaat: de VPRO en de heren Kooten en Bie hullen zich daarover in een diep stilzwijgen. Men zegt dat het in kort bestek niet inzichtelijk te maken is waar het nu eigenlijk om gaat. "Laten wij het in het kort zeggen: om de menswaardigheid van het bestaan".
 

 
Terug naar Bibliografie