Limoenen zijn citroenen

Soort:Recensie
Onderwerp:Simplisties Verbond 1
Auteur:Jungman
Medium:Het Parool
Datum:07-11-1974
Pagina:13

Van Kooten en De Bie (Heer Kooten en Heer Bie) zijn sinds gisteravond terug op het scherm. ledereen is er nu weer en daarmee kunnen we het tv-winterseizoen '74/75 wel universeel geopend achten. Ze zijn, na Napoleon en Colditz, net wat we nog misten.
 
Zo min als ik, of zijzelf, op dit moment weet wat ze gaan doen na het Simplisties Verbond, zo min viel te voorspellen dat ze na de Klisjeemannetjes, de heren met weerzinwekkende gesprekken en Wereld op Hielen, met dit Verbond zouden komen. Wel kun je het achteraf een logische ontwikkeling noemen.
 
Zo'n pseudo-verbond, vereniging of stichting biedt in zichzelf al een kader om allerlei opgeblazenheden op de tocht te zetten. We kunnen in de loop van het seizoen het Verbond allerlei laten overkomen: speciale acties, inspraak- en bezinningsbijeenkomsten, fusieplannen, interne conflicten en ga maar door. Al dat waarmee de paden van zusterorganen geplaveid plegen te zijn. Ik kan me reeds nu verheugen op de barokke woordkunst, die in het bijzonder Heer Kooten de laatste jaren heeft ontwikkeld en die het te stade moet komen om dan zonder eerlijk en voorbehoud te staan waarop het te zeggen gevallen is geweest.
 
Misschien dat sommige kijkers na de eerste kennismaking met het Verbond - verblind door de betoverende majorettes - nog zoeken naar de golflengte waarop het Verbond uitzendt. Ik dacht dat de media-hoek met de limoenen (= citroenen), de simplistiese filosofie over dat unieke bord Geluidshinder en de analyse van dr. Hoogendijks Ronduit Gezegd, ongeveer het kader aangegeven waarbinnen we nog veel van het Verbond zullen horen. Trouwens, lezen we niet in de statuten van het Simplisties Verbond in artikel 4: "Het Simplisties Verbond signaleert en bestrijdt zoveel mogelijk lulkoek."
 
Heer Kooten en Heer Bie hebben de estafettestokjes overgenomen van Kees en Wim. Ze zijn mijn biologische mattekloppers met dieptewerking; niet te overtreffen in voor- en hoofdwas, want moderne mensen willen nu!
 
Later op de avond hoorde ik Heer Schakel (maar nou ik met dat Heer) in Den Haag Vandaag met woord en gebaar uitleggen waarom de Oosterschelde potdicht moet. Het leek een uitzending van het Simplisties Verbond.
 
Eerder op de avond speelden Berichten uit de Samenleving minder af bij de VPRO (waar ze hielpen een ziekenhuis te verschenen naar Vietnam) dan bij de gelijktijdige KVP-uitzending. Daar volgde de propaganda-afdeling van de partij Van Agt op de voet tijdens het abortus-debat en mocht als broeder in het ware geloof nabij zijn toen Andriessen (Frans) zijn Agt (Dries van) na afloop gelukwenste: Verdˇmd goed gedaan, kerel. Mijn compliment."
 
Bij de EO wilde ik het afscheid van directeur Jacobs en de blijde inkomst van directeur Dorenbos niet missen. Die Dorenbos was, wat in niet-simplistiese taal heet, project-ontwikkelaar. Hij wil als directeur van de EO geen concessies aan het publiek gaan doen, maar misschien heeft de EO haar naam van bejaardenomroep toch wel te wijten aan een al te gezangerig image. Wij moeten dat eens bekijken, zei de losbol. Die man vraagt om moeilijkheden.
 

 
Terug naar Bibliografie