Een pluim

Soort:Recensie
Onderwerp:Simplisties Verbond 1
Auteur:Ton Hydra
Medium:Trouw
Datum:07-11-1974
Pagina:4

Spiros Vergos heeft voor het IKOR met eenvoudige beelden en voorzichtige interviewtjes een suggestieve indruk gegeven van wat het overgeplant worden in een andere cultuur eigenlijk betekent.
 
Nu was het de jonge Griek Joop Savakis het middelpunt, maar de filmmakers hadden hun model kunnen vinden in alle internationaliteiten die bij ons met gastarbeiders vertegenwoordigd zijn. De problemen zijn gelijk; de ouderen denken voortdurend aan hun geboorteland en blijven hechten aan hun cultuur; hun kinderen daarentegen gaan zich steeds meer Nederlanders voelen.
 
De kijkers zijn nog nooit zo scherp bepaald bij deze conflictsituatie van buitenlandse werkers, die tussen twee vaderlanden leven en zich misschien nergens meer helemaal thuis voelen. Het probleem is uiteraard niet nieuw: er lopen een paar honderdduizend Nederlanders met dezelfde piekerans rond omdat zij ooit wortel schoten in de Gordel van Smaragd. En er zijn nog veel meer landgenoten, die nog altijd niet begrijpen, hoe zo iets nou mogelijk was. Misschien is de IKOR-film ook voor hen een oog-opener. Ik mag niet vergeten Willen Ruys een pluim te geven voor zijn voorzichtige interview-techniek, waarmee hij de contrasten in het denken van de Griekse vader en zijn zoon heel goed naar voren wist te halen.
 
Van de scheidende directeur IJ. Jacobs en zijn jonge opvolger drs. L.P. Dorenbos maakte de EO een dubbelportret. De eerste legde nadrukkelijk accenten op de noodzaak van een samenwerking binnen deze omroep, zonder dat voor ingewijden overigens duidelijk werd, wat de linker en de rechter vleugel beogen. De nieuwe chef gaf te kennen, dat binnen de EO moet worden nagegaan, hoe de image kan worden verbeterd en waarom bepaalde programma's bij het publiek niet overkomen, zoals werd verwacht of bedoeld.
 
Na in 'Berichten uit de Samenleving' de kijkers te hebben ingelicht over de schenking van een ziekenhuis door Nederland aan Vietnam, belichtte de VPRO een andere onafhankelijkheidsoorlog, namelijk die van Algerije. Een interessante film, omdat hierin materiaal van Franse en Algerijnse kant is verwerkt. Zij die ernaar gekeken hebben, zullen ongetwijfeld het vervolg op 12 november willen zien.
 
En dan nu de met veel tamtam omgeven nieuwste stunt van Kees van Kooten en Wim de Bie. Ze vormen samen Het Simplisties Verbond, waaraan de VPRO zendtijd heeft afgestaan. Een ludieke introductie uiteraard, want men kan zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor wat Heer Kooten en Heer Bie aan maatschappijkritiek in de huiskamers brengen. Je moet van hun genre houden.
 

 
Terug naar Bibliografie