Teleac komt met tiental nieuwe lessen

Ondertitel:Grote belangstelling voor cursus schaken
Soort:Artikel
Onderwerp:Teleac cursus filosofie
Auteur:Van onze radio- en tv-redacteur
Medium:Het Parool
Datum:05-09-1969
Pagina:35


De heren Kikkert en Van Troostwijk ofwel Kees van Kooten en Wim de Bie bezig aan hun inleiding van de cursus levende filosofie.
 
Hilversum, vrijdag. — Aan het eind van deze en het begin van de volgende maand maakt Teleac een begin met de cursussen van het studiejaar '69-'70. Op zaterdag 27 september zullen dat zijn de cursussen Statistiek en Organiseren en leiding geven; op zondag 28 september de cursus Schaken voor Beginners; op zaterdag 4 oktober de cursus Levende Filosofie en op zaterdag 11 oktober Hoofdstukken uit Prehistorie en vroege Geschiedenis.
 
Later in dit studiejaar volgen nog: een cursus Spaans voor beginners (in december) Methodiek van de Burgerschapsvorming (in januari '70) Van Molecuul tot Mens (ook in januari); Bij leven en Welzijn (eveneens in januari '70) Ruimtelijke ordening (te beginnen in februari '70) Vergader- en gesprekstechniek (in maart '70) en - zich speciaal, richtende tot artsen — een cursus nascholing voor huisartsen, die, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in januari van het volgend jaar moet gaan beginnen.
 
Het is de bedoeling de via de tv gepresenteerde materie te begeleiden met studie uit leerhoeken; ten dele uit boeken die speciaal voor deze cursussen zijn geschreven of uit in de boekhandel verkrijgbare werken. De cursus Spaans wordt bovendien begeleid door bij de cursus behorende grammofoonplaten. In weer een ander geval (de cursus statistiek) is het, tegen een verhoofd cursusgeld mogelijk te maken huiswerk ter correctie toe te zenden aan het instituut voor schriftelijk onderwijs IVIO, waarmee Teleac hiertoe samenwerking is aangegaan. Het huiswerk wordt dan gecorrigeerd en van kanttekeningen voorzien. In dit geval kan de studie ook worden afgesloten met examen.
 
Bijzonder grote belangstelling verwacht Teleac voor de cursus Schaken voor Beginners. Deze in samenwerking met de KoninkliJike Nederlandse Schaak Bond samengesteld door prof. dr.M.Euwe en W. J. Muhring. De heer Muhring die de cursus presenteert, doet dit met bij zich aan het schaakbord in de studio twee jongelui, die - hoewel geïnteresseerd - slechts basiskennis hebben van dit spel. Het in de uitzendingen zichtbare deel van de bijdrage van prof. Euwe levert hij in vraaggesprekken met Joop van Tijn over wetenswaardigheden over het schaken en herinneringen uit zijn scbaakloopbaan. Uit de deelnemers vormen zich aan het eind van de cursus regionale oefengroepen, die men regelmatig bij elkaar wil laten komen.
 
De cursus zal bestaan uit 18 lessen, die allemaal zullen worden herhaald. De eerste uitzending is steeds op zondagmiddag tussen 18.20 en 18.50 uur (met opzet niet laat op de avond, om kijkers uit alle leeftijdsgroepen te kunnen bereiken) en de herhaling steeds op dinsdagavond tussen 22.40 - 23.10 uur. Het bij de cursus behorende boek Schaken, van de hand van B.J. Withuis, kost tien gulden.
 
Op een vraag op welk niveau de beginnende schaker zich bevindt aan het einde van de cursus, merkte prof. Euwe op: "Men kan dan lid worden van een club, maar wel in de laagste klasse."
 
Naar de opzet en uitvoering richt ook de crusus levende filosofie door drs. H. van Praag zich op een breed publiek. Met de bedoeling een aansprekend panorama te geven van het wijsgerig denken sedert de Grieken tot op heden heeft het team, onder wie regisseur Jop Pannekoek, gekozen voor medewerking van o.a. Ton Lensink, Steye van Brandenberg, Boudewijn de Groot, Kees van Kooten en Wim de Bie die via eigen bijdragen of door het voordragen van fragmenten van geschriften tot een levendiger presentatie te komen dan bij dit soort programma's haast onvermijdelijk lijkt. Van Kooten en De Bie doen in de rollen van de heren Kikkert en Van Troostwijk, aldus drs. Van Praag, mee "om door hun ironiserende toon de zwaarte van het onderwerp een beetje weg te nemen."
 
De cursus bestaat uit 12 lessen, die steeds op zaterdagmorgen tossen 10.30 en 11.00 uur worden gegeven en die worden herhaald op de woensdagavonden tussen 22.10 en 22.40 uur.
 
De cursus Statistiek (15 lessen) is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging voor Statistiek en wordt gegeven door prof.dr. J. Hemelrijk. De cursus veronderstelt als basis "elementair inzicht in het wiskundig denken op Mavo-niveau en richt zich in het bijzonder tot hen, die op grond van beroep of sudie op de hoogte moeten zijn van statistische methoden. De lessen worden gegeven op zaterdagochtend van 11.00 11.30 en herhaald op maandagavond tussen 22.40 en 23.10 uur.
 
De uit 13 lessen bestaande cursus Organiseren en Leiding geven, gepresenteerd door mr. H. Luijk, dr.ir. M.G. Ydo en Wim Ruth mikt in het bijzonder op hen, die in een groot of klein bedrijf of in een overheidssector, op hoger of lager niveau te maken hebben met organisatie van de arbeid en het geven van leiding aan een groep medewerkers. De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen van 10.30 tot 11.00 uur en herhaald op donderdagavond tussen 22.45 en 23.15 uur.
 
De vijfde en laatste cursus waarmede binnenkort wordt begonnen richt zich tot amateur-archeologen. Hij bestaat uit 10 lessen. De eerste wordt uitgezonden op zaterdagmorgen van 9.30 tot 10.00 uur en herhaald op vrijdagavond tussen 22.50 en 23.20 uur. Uit het bovenstaande blijkt, dat alle lessen (met uitzondering van de schaaktes) worden gegeven op zaterdagmorgen in een blokprogramma van 9.30 tot 11.30. steeds via Nederland 1.
 

 
Terug naar Bibliografie