Teleac-cursussen: schaken voor beginners en levende filosofie

Soort:Artikel
Onderwerp:Teleac cursus filosofie
Auteur:[onbekend]
Medium:Trouw
Datum:05-09-1969
Pagina:4

Hilversum - Teleac zal het komende najaar de volgende cursussen uitzenden: schaken voor beginners (18 lessen), statistiek (15 lessen), organiseren en leiding geven (13 lessen), levende filosofie (12 lessen) en hoofdstukken uit prehistorie en vroege geschiedenis (10 lessen).
 
De cursus levende filosofie zal worden gekenmerkt door het optreden van enige artiesten zoals Ton Lensink, Boudewijn de Groot, Kees van Kooten, Wim de Bie, Steye van Brandenberg. Deze acteurs en zangers zullen de lessen onderbreken met het voordragen van illustratieve tekst of het zingen van een toepasselijk lied. Behandeld zuilerf worden: het monisme, idealisme, realisme, nationalisme, empirisme, criticisme, positivisme, ituitonisme en het personalisme.
 
De lessen over de prehistorie zijn samengesteld uit bijdragen uit een aantal Europese landen. Onder redactie van G. M. van der Heide is uit het materiaal een keus gedaan. Tevens is er zorg voor gedragen, dat extra accenten op Nederland zullen vallen.
 
De cursus schaken voor beginners is samengesteld door prof.dr. M. Eeuwe en de heer W.J. Muhring. In de cursus wordt inderdaad van beginners, die niet meer dan een flauwe notie van het schaken hebben uitgegaan. Aan het eind van de cursus moet de cursist in staat worden geacht een (eventueel bescheiden) plaats te kunnen innemen in een vereniging.
 
De cursussen statistiek en organiseren en leiding geven dragen een iets specialistischer karakter, hoewel Teleac er op wijst dat enigerlei speciale kennis niet nodig is. De cursus statistiek kan van belang zijn voor degenen die vanwege beroep of studie op de hoogte moeten zijn met statistische methodes. De cursus organiseren en leiding geven, de naam zegt het al, is in de eerste plaats gedacht voor personen die een leidinggevende functie bekleden, maar toch ook weer zo opgezet dat ook lagere functionarissen er iets van kunnen meenemen.
 

 
Terug naar Bibliografie