Mr. Onno van der Panne interim-Pakkethoofd VPRO-televisie

Ondertitel:Presentatie en bewaking VPRO tv-programma's (2)
Soort:Artikel
Onderwerp:Onno van der Panne
Auteur:Peutie Meutstege
Medium:VPRO Gids
Datum:30-09-1978
Pagina:7

Konden we vorige week al melden dat de touwtjes bij de VPRO-televisie nauwer aangetrokken zouden worden, en dat het Simplisties Verbond daartoe aangetrokken was, deze week kwam er een directiebesluit los dat de speelruimte van de tv-top van de VPRO nog kleiner maakt. Boven Kleywegt en Blokker komt nu Mr Onno van der Panne te staan, een uitgesproken 'sterke man' die heilig van plan is niet met zich te laten sollen. Het is uit met de pret.
 
Mr. Onno van der Panne (51) is nu ook door de VPRO-ledenraad geaccepteerd als interim-Pakkethoofd van de VPRO-televisie. In een eerder stadium hadden, na vaak rumoerige bijeenkomsten, achtereenvolgens het VPRO-bestuur, de Bedrijfskerngroep, de Televisie-kerngroep en de Centrale Redactie de benoeming van Mr. van der Panne ondersteund. Binnen alle vergaderlichamen, alsmede binnen het collectief van VPRO-televisieprogrammamakers, werd de komst van deze 'sterke man' gezien als enig mogelijke oplossing om het ten dele door de algemeen heersende creatieve letargie veroorzaakte identiteitsverlies van de VPRO te compenseren. De periode waarin elk VPRO-televisieprogramma kritiekloos werd toegejuicht door met name de linkse pers, lijkt definitief afgesloten. Vooral de Volkskrant verwijt het huidige VPRO-televisiepakket een steriliteit die in flagrante tegenspraak is met de pioniersfunctie die de VPRO gedurende meer dan tien jaar binnen 'Hilversum' heeft vervuld.
 
Outsider
 
Vooral deze kritiek van 'bevriende zijde' is binnen de VPRO-gelederen nogal hard aangekomen en heeft een spontane brainstorm ovèr de te varen koers doen opsteken. Aangezien dit nieuwe ijken (van maten en gewichten die de VPRO (televisie)programma's moeten hebben teneinde maatschappelijk en cultureel relevant te zijn) geen geringe opgave bleek en het nieuwe televisieseizoen inmiddels van start was gegaan, leek de snelle benoeming van een beslissingsbevoegde outsider een verstandige en noodzakelijke ingreep.
Dit betekent in de praktijk dat Mr. Onno van der Panne (51) voorlopig gedurende de eerste drie maanden van dit televisieseizoen 1978-1979 het totale televisiepakket van de zondagavond zal 'wegen' om, waar nodig, vorm en inhoud van elk VPRO-programma te relateren aan zijn eigen, onverdachte Standaard. Arie Kleywegt en Jan Blokker blijven voorlopig gehandhaafd op de posten die zij tot op heden hebben mogen bekleden, doch ook zij blijven, althans tot 1 januari 1979, direct verantwoording schuldig aan Mr. Onno van der Panne (51), aan wie als stafleden zijn toegevoegd: Ing. Kees van Kooten (37) en Drs. Wim de Bie (39).
 
Brede belangstelling
 
Mr. Onne van der Panne (51, Bilthoven, getrouwd, vier kinderen, onvoltooide medicijnenstudie Leiden, rechten aan de Sorbonne, oud-directeur van de Bertus den Harder-Stichting, knap onderwaterfotograaf, bestuurslid Nederlandse Schooltandverzorging, Gouden Vierdaagse-Kruis, voorzitter Nederlandse Kinologen Vereniging, secretaris Schilderskring 'kees van dongen', actief VPRO-lid sinds 1947, niet-roker, wijnkenner) lijkt, door zijn ongebreidelde culturele en maatschappelijke belangstelling, de ideale sleutelfiguur tussen VPRO-kijkers en VPRO-programmamakers. Kenmerkend voor de opstelling van Onno van der Panne is wellicht zijn charmante doch besliste weigering ons een recente foto van hemzelf te geven, ter reproductie in deze Gids.
'Ik wil proberen alle publiciteit rond mijn persoontje te vermijden. Liever dan uit nietszeggende stukkies in de krant, moge uit de komende zondagavonden van de VPRO blijken, wat ik versta onder een avond Boeiende Televisie!'
Wij wensen de nu eenenvijftigjarige Onno van der Panne en zijn staf een vruchtbare herfst toe!
 

 
Terug naar Bibliografie