beeld spraak

Ondertitel:Achterhaalde methode
Soort:Recensie
Onderwerp:Op hun pik getrapt 4
Auteur:Yvonne Gnirrep
Medium:De Waarheid
Datum:11-12-1979
Pagina:2
Bron:Delpher link

Een documentaire over Oost Europa, een mening over het socialisme, het is al vaak vertoond op de televisie. En maar al te vaak was dat niet vanuit een behoefte kijkers te informeren of een bijdrage te leveren aan de discussie die er is over socialisme en de verwezenlijking in een aantal landen. Integendeel dat soort films werd vaak gemaakt om mensen van zelfstandig en kritisch denken af te houden. Heel nadrukkelijk werd een mening, een negatieve wel te verstaan opgedrongen. Een angstaanjagend spookbeeld moet verdere positieve interesse tegengegaan.
 
Gelukkig echter blijkt die methode - zoals in meer gevallen waarin grof anti-communistisme werd en wordt toegepast - niet in staat om de belangstelling en de discussie over socialisme en socialistische landen tegen te houden. Echter, dat betekent kennelijk nog niet dat filmmakers de achterhaalde methode opgeven.
 
Tenminste, tot die conclusie moet men wel komen na het zien van het eerste deel van het werkstuk van Rudolf van den Berg. Zonen van de zieke eeuw, dat de VPRO zondagavond uitzond. In RoemeniŽ was gefilmd, maar het ging natuurlijk niet alleen over dat land. Maar wat Van den Berg meende aan de discussie te moeten bijdragen was zo bekrompen, zo vooringenomen, gespeend van iedere oprechte interesse. En kwaadaardig vooral ook, dat het beter achterwege had kunnen blijven. Een discussie over socialisme en wat erover tot op heden verwezenlijkt is mag en moet kritisch zijn. Dat is van belang ook voor de strijd hier voor een socialistisch Nederland. Maar kritisch in de goede zin van het woord was en is de koude oorlogspropaganda nooit. De VPRO zette met Van den Bergs werkstuk die lijn echter onverdroten voort. O ja. Koot en Bie zijn prima, maar daarover dan maar een andere keer.
 

 
Terug naar Bibliografie