Jemig de Pemig!


Titel:Jemig de Pemig!
Ondertitel:De invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands
Schrijver(s):Ewoud Sanders
Uitgeverij:Amsterdam : Contact
Aantal pagina's:158 p
Grootte:20 cm
ISBN:90-254-1375-7
Nummer:(Brinkman) B9903705
Omslag:Omslagontwerp Artgrafica. Typografie Sander Pinkse Boekproductie.
Opmerking:Woord vooraf van Henk van Gelder. Eindredactie Jaap Engelsman.

 
Artikelen en recensies
NRC Handelsblad, (Artikel, 14-07-1998)
Trouw, (Interview, 14-07-1998)
Algemeen Dagblad, (Interview, 15-07-1998)
De Volkskrant, (Artikel, 15-07-1998)
Het Parool, (Artikel, 15-07-1998)
NRC Handelsblad, (Recensie, 05-03-1999)
Het Parool, (Recensie, 10-03-1999)
De Volkskrant, (Recensie, 11-03-1999)
NRC Handelsblad, (Brief, 20-03-1999)

 
Inhoudsopgave