Simpelsite - Cestoda-prijs 1979

Kees van Kooten heeft de Cestoda-prijs gekregen voor 'het moeiteloos beoefenen van de Nederlandse taal in al haar genres'. De prijs werd uitgereikt door Nico Scheepmaker. Aan de prijs was een bedrag van 53,64 gulden verbonden.

Jaarlijkse prijs waarvan voor het eerst melding werd gemaakt in een persbericht van 29 oktober 1974. Later bleek deze prijs niet, zoals aanvankelijk werd gesteld, afkomstig te zijn van het Genootschap Onze Taal, doch van enkele medewerkers van de Haagsche Post, te weten Eelke de Jong, K. Schippers en Theun de Winter. Een practical joke die de winnaar, Nico Scheepmaker, tot het besluit bracht deze gefingeerde prijs te institutionaliseren. De prijs is bedoeld ter bekroning van een auteur die de Nederlandse taal in al haar geledingen moeiteloos beoefent. Na het overlijden van Nico Scheepmaker in 1990 is de prijs stopgezet.

Terug naar Prijzen