HenriŽtte Roland Holst-prijs 1990

Wim de Bie heeft de HenriŽtte Roland Holst-prijs toegekend gekregen voor zijn boek Schoftentuig. Aan de prijs was een geldbedrag van 3.000 gulden verbonden.

Aanvankelijk jaarlijkse prijs, in 1957 ingesteld door De Arbeiderspers en toegekend door de Henriette Roland Holst-stichting. De prijs werd afwisselend toegekend voor verschillende genres. Van 1980 tot 1984 werd de prijs tweejaarlijks, daarna driejaarlijks toegekend door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en is bestemd voor proza, poŽzie of toneel dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als door literair niveau.
 
Lees het Advies van de commissie van voordracht.
Lees het dankwoord van Wim de Bie.

Jury HenriŽtte Roland Holst-prijs:
Frida Balk-Smit Duyzentkunst (voorzitter)
Pim de Vroomen
Wiel Kusters

Opmerking: In Nieuw Letterkundig Magazijn (Jaargang VIII, nummer 1-2, december 1990) is op pagina 7 de toespraak van H. Heestermans te vinden die werd gehouden bij de uitreiking van de HenriŽtte Roland Holst-prijs aan Wim de Bie.

Terug naar Prijzen