Ton van der Kop


Ton van der Kop, milieu-activist
"Sinds het plan gelanceerd werd om de mensen een kleine toegangsprijs voor het betreden van onze openbare bossen te vragen, heb ik hier elke zaterdag en zondag gezeten. En dit is mijn vierde sigarenkistje, want ik ben nu al driemaal beroofd van de hele dagopbrengst."
Foto: Roel Bazen