Mossel Duivendak


Mossel Duivendak, free sierspeerwerper
"Sport is wel degelijk Kunst. Ik werp mijn kür op de Tiende van Mahler."
Foto: Roel Bazen