Max de Jong


Max de Jong, voorzitter NOS
"Al zou elke zendgemachtigde een eigen net krijgen, dan hou je nog het gedonder van: de VARA wil niet op Nederland 6, de EO niet op Nederland 13, de IKON niet op Nederland 21, enzovoorts, enzovoorts..."
Foto: Roel Bazen