F. Jongerius


F. Jongerius, oudere gelovige
"Wanneer je ziet hoe de mensen al voordringen bij de bushalte, dan kunje wel nagaan wat een toestand het straks aan de hemelpoort gaat worden."
Foto: Roel Bazen