Ralph en Thea Ternauw


Drs. Ralph Ternauw, interim-manager en Thea Ternauw, fonosofe
"Voor ons is het niet zó bezwaarlijk dat ons huis, de uitbreiding van Schiphol ten gevolge, in enige nieuwe aanvliegroutes komt te liggen, want wij hebben elkander toch al nauwelijks meer iets te zeggen."
Foto: Roel Bazen