Memien Holboog


Memien Holboog, ethica
"Nu de religie verdwijnt, zit de Ethiek in de lift. Ik barst van de lezingen en forums: over Leven en Dood, Goed en Kwaad, de Liefde, Nieuwe Tafelmanieren... Dominee's dood is ethica's brood!"
Foto: Roel Bazen