S. Ledeboer


S. Ledeboer, voorzitter IOGKBSWB
"Het gaat goed met de oecumene! Eens in de vijf jaar komt ons Interkerkelijk Overlegplatform van de Gereformeerde Kerken Binnen de Samen op Weg Beweging bij elkaar en dat is altijd een heel gezellige dag."
Foto: Roel Bazen