O. den Beste


O. den Beste, ex-leraar Duits
"Ach wat! Dat misselijke gejammer over het lage aanzien dat de leraar zou genieten... Onzin! Goethe zei het al: Das Beste was du wissen kannst, Darfst du den Buben doch nicht sagen."
Foto: Roel Bazen