Piet van Deth


Piet van Deth, voetbalcoach
"Iemand met hun eigen huidskleur aksepteren ze niet als coach. Hoe zwarterde ploegen in ons profvoetbal worden, des te meer emplooi komt er voor blanke trainers."
Foto: Roel Bazen