Alphasafe

Man van Alphasafe: Goed, nou, de gang en de hal die zijn dus duidelijk.
Meneer Meijnders: Ja, da's duidelijk hoor.
Man van Alphasafe: Ja, nee, is het u echt duidelijk, meneer Meijnders?
Meneer Meijnders: Zit in 't heuft, zit in 't heuft...
Man van Alphasafe: Ja?
Meneer Meijnders: Ja, ja, nu wel.
Man van Alphasafe: Ik bedoel, het is vandeweek al drie keer afgegaan...
Meneer Meijnders: Ja, [gegeneerd] ha, ha...
Man van Alphasafe: Ik wil best elke keer voorrijden, maakt mij niet uit...
Meneer Meijnders: ...de nieuwigheid, h?
Man van Alphasafe: ...maar ik mot het nou wel in rekening gaan brengen, h?
Meneer Meijnders: Begrijp ik, begrijp ik...
Man van Alphasafe: Hoort niet meer bij de service!
Meneer Meijnders: Logisch, logisch...
Man van Alphasafe: Ja? Fijn...
Meneer Meijnders: Da's duidelijk nu. Even denken... als ik, eh, de zaak af wil zetten, dan zit de... uitschakelknop achter de dekenkist.
Man van Alphasafe: ...Achter de dekenkist!
Meneer Meijnders: Achter de dekenkist...
Man van Alphasafe: Goed!
Meneer Meijnders: Nee, da's duidelijk. In 't heuft.
Man van Alphasafe: Nou, dat was de gang. Ja, dan nemen we nou nog een keer de toilet door.
Meneer Meijnders: Dat blijf ik lastig vinden. Gek h?
Man van Alphasafe: Ja, toch moet het, meneer Meijnders, het moet.
Meneer Meijnders: Ja, ja, ja...
Man van Alphasafe: Het is een hele kwetsbare plek, de toilet...
Meneer Meijnders: Daarom, h?
Man van Alphasafe: De heren inbrekers zijn ook mensen.
Meneer Meijnders: Nou en of.
Man van Alphasafe: Hebben ook hun behoefte, h!
Meneer Meijnders: Hu, reken maar!
Man van Alphasafe: En daarom hebben wij dus bij Alphasafe gezegd, juist dat kleinste kamertje.
Meneer Meijnders: Juist dat kleinste kamertje...
Man van Alphasafe: Dat heb namelijk, eh, "prioriteit in het hele alarmpakket".
Meneer Meijnders: Precies, maar ik blijf het lastig vinden.
Man van Alphasafe: Gaat u effe met me mee?
Meneer Meijnders: Graag...
Man van Alphasafe: Nou, u heeft de installatie dus ingeschakeld.
Meneer Meijnders: Ja hoor, staat aan, h?
Man van Alphasafe: Want u gaat met uw vrouw naar de bioscoop.
Meneer Meijnders: Bijvoorbeeld, h?
Man van Alphasafe: Filmpie pikken.
Meneer Meijnders: Gezellig.
Man van Alphasafe: Maar nou wil u nog even naar de toilet...
Meneer Meijnders: Kan gebeuren...
Man van Alphasafe: Maar wat doet u dan?
Meneer Meijnders: Kan gebeuren... Eh, ik doe de deur open.... [PIEIEIEIEIEIEP]
Meneer Meijnders: Ojee, ik gelllloof dat ik er even naast zat, h?
Man van Alphasafe: Meneer Meijnders, u zou...
Meneer Meijnders: Wat doe ik nou verkeerd?
Man van Alphasafe: ..de knop eerst uittrekken, h?
Meneer Meijnders: Ik zou de knop eerst uittrekken...
Man van Alphasafe: En dan pas naar beneden drukken.
Meneer Meijnders: Ja, ja, ja, ja
Man van Alphasafe: Ja, weten het weer?
Meneer Meijnders: Ja, ja, ik weet het weer. Zit in 't heuft. Eh, deur open, zo...
Man van Alphasafe: Ja!
Meneer Meijnders: En nu ga ik naar binnen... [DZJIEIEIEIEIEIE]
Meneer Meijnders: Ojee, ik gellloof dat ik er even naast zat, h?
Man van Alphasafe: Meneer Meijnders, want hoe gingen wij naar binnen?
Meneer Meijnders: Op de knien...!
Man van Alphasafe: Op de knietjes...
Meneer Meijnders: Wij zouden kruipen....
Man van Alphasafe: ...naar binnen, want anders...
Meneer Meijnders: Anders onderbreken wij de straal tussen de electrisch oog en de deurposten, toch?
Man van Alphasafe: Precies...
Meneer Meijnders: Ja!
Man van Alphasafe: We weten het wel, h.
Meneer Meijnders: We weten het wel! Natuurlijk...
Man van Alphasafe: Maar goed effe nadenken...
Meneer Meijnders: Ja, dat is het.
Man van Alphasafe: Voordat we wat doen.
Meneer Meijnders: Het is die nieuwigheid. Even in 't heuft, even in 't heuft.
Man van Alphasafe: Nou, laten we nou effe voor het gemak zeggen dat, eh..
Meneer Meijnders: Ja...
Man van Alphasafe: Dat, eh, u een plasje moet.
Meneer Meijnders: Om de gedachte te bepalen, h?
Man van Alphasafe: Dus u doet de bril...
Meneer Meijnders: Ik doe de bril omhoog, want.... de dames zitten ook graag droog, h, zo... [WIEWIEIWIEWIEWIEWIE]
Meneer Meijnders: Ojee, ik gellloof dat ik er even naast zat, h?
Man van Alphasafe: Ja, hee, hoe komt dat nou?
Meneer Meijnders: Wat doe ik nou verkeerd?
Man van Alphasafe: Omdat u vergeet de rooie knop achter de pot in te drukken.
Meneer Meijnders: De rode knop?
Man van Alphasafe: Ja...
Meneer Meijnders: Achter de pot?
Man van Alphasafe: Want drukken wij de rooie knop in...
Meneer Meijnders: ...ik dacht de groene...?
Man van Alphasafe: ...dan ken de bril vrijelijk rechtop worden gezet.
Meneer Meijnders: De rooie knop achter de pot indrukken....
Man van Alphasafe: Weten wij het weer?
Meneer Meijnders: ...is alarm uit. Okee, eh...
Man van Alphasafe: Nou ben u rond met de boodschap.
Meneer Meijnders: Ik ben rond met de boodschap.
Man van Alphasafe: Wat doen we dan?
Meneer Meijnders: Nou, dan, dan, dan trokken wij door, toch? Wij trokken door.
Man van Alphasafe: Trokken wij door?
Meneer Meijnders: Nee, wij drokken door! Wij drokken? Nee, wij drukken door. Dat komt, wij hadden vroeger een trekker, h? En dat, dat... trekken, maar, drukken... Wij hebben nu een drukker.
Man van Alphasafe: O-o-oja, nee, wij drukken door.
Meneer Meijnders: Wij drukken door. [WIWIWIWIWIWIWIWIWI]
Man van Alphasafe: Nee, zo dus niet, meneer Meijnders...
Meneer Meijnders: Ojee, ik gellloof dat ik er even naast zat. Wat doe ik nou verkeerd?
Man van Alphasafe: Nee, wij draaien eerst de spoelknop een halve slag, en dan...
Meneer Meijnders: Halve slag, spoelknop...
Man van Alphasafe: ...drukken wij door. Ja?
Meneer Meijnders: ...dan drukken. Ja, was het, ja, ja, ja, ja.
Man van Alphasafe: Goed, nou. Is het nou duidelijk meneer Meijnders?
Meneer Meijnders: Ik heb het helemaal in het heuft.
Man van Alphasafe: Fijn.
Meneer Meijnders: Het is een heerlijk veilig gevoel. Ik dank u hartelijk, dat u er even hebt willen komen. Ik zal u nu niet meer uit bed bellen hoor....
Man van Alphasafe: Nou, laten we het hopen...
Meneer Meijnders: Ha, ha.. Neeee, nu zit het goed. In het heuft!
Man van Alphasafe: Ojee, eh, meneer Meijnders, eh, hoe deed u de rits naar beneden?
Meneer Meijnders: Zo [rits] [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: O,o,o,o,o...! [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: Ik geloof toch niet dat ik er, dat ik er, nu naast zat hoor? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: Ik zat er niet aan, ik deed het goed toch? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: Eeeh... [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: Wat deed ik nou verkeerd? Kunt u 'm even afzetten? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: Is de, is de rode knop, eh, uit, meneer Meijnders? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: De groene is uit, en de ro, de rode is ook uit, ja. Achter de pot. [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: Heb u dan een schroevendraaiertje in huis? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: Een schroevendraaier? Eh... In de fruitschaal lag een schroevendraaier, wacht even. Heeft u wat aan een ijzerzaagje? Ik heb een ijzerzaagje in de schuur... [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: O, o, o, o! [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: ...kan ik wel even krijgen... [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: O, o, o, o! Wil u effe voor mij de polisie bellen? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: Nou... [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: Zeg maar dat het een, eh, loos alarmpie van, eh, Alphasafe is. [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: Ja, maar die zijn al zes keer geweest vandeweek, h? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: Komt er nou rook uit de pot? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: H? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: Ja, verrek, d'r komt rook uit de pot. [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: De stortbak staat in brand. Meneer Alphasafe? Wat een viezigheid komt er naar boven zeg! Kijk eens, wat er allemaal naar boven komt rorren... Dooie ratten! Ziet u dat ook? Vier, vijf, zes dooie ratten! Ja, de kinderen komen zo uit school... [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Man van Alphasafe: Ja, ik zal effe naar de zaak motten, ik mot hier effe een collega bij halen... [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]
Meneer Meijnders: H? Wat moet ik doen? [WIEDZJIEWIDZJIEWIEWIDZJIE]


Terug naar Teksten