Bram komt terug

Verslaggever: Dat is het eindsignaal, en dat betekent dat DHBO - Robusta 5 - 1 is geworden. Een teleurstellend resultaat voor Robusta, dat zeker ook te wijten is aan het niet voor honderd procent fit zijn van Bram Rijnvis, de laatste man van Robusta, die bij minstens vier van de vijf doelpunten niet helemaal vrijuit ging. Bram, kom dr eens even bij. Bram, je draaide nog niet helemaal lekker.
Bram: Ja, verrek, ja, je ken van mijn natuurlijk ook geen wonderen verwachten. Ik bedoel, eh, het zijn pas vijf weken dat ik weer een beetje meedraai, feitelijk, in de training van de A-selectie, dus ik kom gewoon nog wedstrijdritme tekort, kom wedstrijdritme tekort. Een duidelijke zaak, ik heb nog te weinig reserves. Te weinig reserves...
Verslaggever: Bram, wij weten allemaal dat jij te kampen hebt gehad met een ijzertekort, maar dat is nu toch wel aangezuiverd, dacht ik, het ijzertekort...
Bram: Ja ja, het eizer is tot op ze ouwe niveau. Dat is dan aangezuiverd dankzij dokter Kistenmaker uit Apeldoorn is het eizer weer op ze ouwe niveau, maar nou heb de clubarts, dat is dokter Braamsdeel, die ken je wel...
Verslaggever: Dokter Braamsdeel...
Bram: Die heb dus gistermiddag m'n rode bloedlichaampies opgeteld bij mekaar...
Verslaggever: En Bram...?
Bram: Nou ja, dat viel dus tegen. Ik bedoel, eh, ik ken het nou eigenlijk wel zeggen, de wedstrijd is toch, eh, voorbij, het was dus, eh, eigenlijk in feite onverantwoord dat ik vanmiddag Łberhaupt, eh, heb gespeeld, is eigenlijk waanzin. Ik bedoel, eh...
Verslaggever: Bram, wel bedankt voor dit gesprek en, eh, succes jongen.
Bram: Wat er met mij aan de hand is is ook een raadsel. Ik heb nog te weinig reserves. Ik ga nu lekker douzze, en dan hoop ik dat ik volgende week, ja, dat ik er weer een beetje sta, he?
 
Verslaggever: En daar fluit arbiter de Graaf voor de laatste maal. Eindstand Robsusta - Rava 2 - 9. Bram, Bram Rijnvis, kom d'r eens even bij.
Bram: Ja, moet je luisteren, die negende was natuurlijk duidelijk buitenspel. Ik bedoel, eh, je moet ob-ob-ob-ob-objectief blijven fluiten natuurlijk...
Verslaggever: Akkoord, daar zat misschien een luchtje van, eh, buitenspel aan...
Bram: Vier meter offside...
Verslaggever: ... maar Bram, de derde, de zesde en de achtste, die schoot jij in eigen doel.
Bram: Nee, de zevende.
Verslaggever: Het was net of jij in deze wedstrijd af en toe een, eh, black-out kreeg. Zit ik er ver naast met een, eh black-out, Bram?
Bram: Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Ik bedoel, eh, daar had professor de Wede in Leuven had me ook voor gewaarschuwd. Je weet, daar ben ik geweest voor een second opinion, die zei, eh, ja, je ken af en toe een vlaag krijgen dat je even weg ben. Dat komt door het enorme magnesiumtekort, hŤ. Dus ik heb me eigen wezenloos geslikt de afgelopen week: vitamine F, vitamine P, kopersulfide, H2-BGO vijf complex, maar ja, ik zit natuurlijk maar op, eh, op zestig, zeventig procent van wat ik feitelijk aan, eh, magnesium moet hebben. Dus, eh, dat de mensen van mij, eh, voorlopig nog geen, eh, wonderen kennen verwachten, ik heb nog te weinig reserves.
Verslaggever: Maar, eh, Bram, je rode bloedlichaampjes, de rode bloodlichaampjes heb je nu allemaal weer terug?
Bram: Nou ja, ja, ja, okee, rode bloedlichaampjes, op een paar na heb ik die allemaal terug, maar, eh, volgende dokter Braamsdeel heb ik nou een, eh, enorm tekort aan witte bloedlichaampjes, wat volgens hem dan, eh, weer de oorzaak is van het magnesiumtekort, eh, dat dokter Breskens uit Leiden, die heb, eh, ernaar gekeken, naar m'n HB, dat is dan de grootste hemaglobine-expert in West-Europa, dokter Breskens uit Leiden, die zegt dat er helemaal nooit sprake is geweest van, eh, van een magnesiumtekort. Ik bedoel, aan m'n magnesium mankeert niks, zeg hij, maar ja, de zinkspiegel moet, eh, zeker tien, twaalf centimeter omhoog. Ik bedoel, eh, ik weet ook niet waar ik aan toe ben. Dus dat het...
Verslaggever: Bram, welbedankt voor dit gesprekje en succes jongen.
Bram: Dan ga ik nou lekker douzze, en dan hoop ik, eh, dat ik er volgende week sta, hŤ.
 
Verslaggever: En het is tijd, en Robusta verliest hier met liefst twaalf drie van het onderaanstaande Noordwijk Boys. Bram, kom d'r eens even bij.
Bram: Ja, nou, kijk, zo'n uitslag zegt mij natuurlijk weinig. Ik bedoel, ik, eh, ik ken alleen voor mezelf kijke, en dan zeg ik, nou, dat het eigenlijk nog geeneens zo gek ging. Als je nagaat dat me loodgalans nou op vijftig procent zit van wat ie eigenlijk moet zijn, dat ik zeker twee keer te hoge kwikgraad heb, wat volgens professor de Zwaan ook een gevolg is van het volkomen foute eiwit-regime van dokter Braamsdeel. En dat ik, wat ze dan in Tilburg hebben geconstateerd, waar ze d'r alles van weten, dat ik dus een, eh, veel te trage aanmaak voor koolhydraten heb. Ik bedoel, eh, dat zeg ik, als je dat allemaal optelt bij mekaar, da's nog geeneens, nog geeneens zo gek, het is nog een raadsel dat ik twee keer vijfenveertig minuten overeind ben gebleven.
Verslaggever: Maar...
Bram: Ik voel toch, dat ik, eh, ja, dat ik langzaam aan het terugkomen ben, want ik heb ontzettend veel vertrouwen in Ted van der Putten, dat is, eh, de podioloog uit Helmond.
Verslaggever: Bekend, jij bent ook bij Ted van der Putten, juist...
Bram: Ja, fantastische jongen, die heb dus tegen mij gezegd "Bram, ik breng jou terug op je oude niveau". Daar werken we alleen volgens de podiologie van Ted van der Putten, en die heb mij vandeweek helemaal binnenstebuiten gekeerd, op ze tafel, en wat niemand dus ooit geconstateerd heb, ja, dat ziet zo'n podioloog als Ted, die ziet dat dan meteen dat mijn linkerbeen, dat is dus drieŽneneenhalve millimeter korter dan mijn rechter, hŤ, dus die lichaamshelften, die moeten dus eerst helemaal overnieuw met elkaar in evenwicht worden gebracht, en dan heb ie verder vastgesteld dat ik al vanaf negentientweeŽntachtig, dat ik op veel te kleine schoenen speel. Die moeten minstens twee maten groter. Dat heb ook niemand gezien totnutoe, al die jaren. Plus dat ik vier seizoenen lang mijn scheiding aan de verkeerde kant van mijn hoofd heb gehad, namelijk niet op het oosten. Nou, en als ik met Ted gewoon aan al die puntjes lekker ga werken, zegt Ted, dan geloof ik, eh, dat ik er volgend seizoen weer helemaal, eh, ken staan, dat gelooft Ted ook. En dat moet ook wel natuurlijk, want, ja, je moet de derdeklasse KNVB zatermiddag-amateurs, moet je natuurlijk niet onderschatten.


Terug naar Teksten