Krommunicatie 2

Bie: Dit is het verkeersplein Oude Rijn en we spreken even met de corpscommandant van de verkeerspolitie district Utrecht.
Corpscommandant: Inderdaad, daar spreekt u even mee.
Bie: En ik zou hem willen vragen hoe afgelopen zondag de helicopter is bevallen, corpscommandant.
Corpscommandant: Daar spreekt u even mee, ja.
Bie: Hoe is afgelopen zondag de helicopter bevallen?
Corpscommandant: Ik neem aan dat u bedoelt niet hoe de helicopter als zodanig, maar hoe het experiment ons dit bevallen is als geheel, en dan kan ik u zeggen dit is als zijn totaliteit zeker niet negatief op ons overgekomen althans totnutoe, maar bij blijven alert.
Bie: Krijgt de helicopter een surveillerende of meer een regulerende taak?
Corpscommandant: Dat kan ik in dit stadium nog met namelijk geen onmogelijkheid bekijken. Als ik vraag echter voor het gemak even terugkoppel dan lijkt het zeker niet ONWAARschijnlijk dat wij in een haalBAAre mate vooral op de lange ZIJNDE TERmijn de specifieke kwaliteiten als daar zijn van de helicopter zullen gaan gebruiken.
Bie: En wat zijn die pluspunten commandant?
Corpscommandant: Globaal toegesplitst zien wij dan bij de helicopter de enorm wendbare RAdius, het manoevrabele karakter en de vitale inzetBAARheid. Wij moeten dit uiteraard nog uitwerken: onze mensen zijn thans uitGEbreid stoeienDE met de GEgevens, maar ik heb een gezonde hoop en ik niet alleen.
Bie: Ja, is het wellicht zo dat het grote voordeel van de helicopter is dat de verkeerssituatie van bovenaf, dus met de helicopter, beter en sneller te beoordelen is?
Corpscommandant: Neenee, neenee, o nee, neenee, nee helemaal niet, helemaal niet, dat zou een veel te simpele conclusie zijn.


Terug naar Teksten