Haar antwoordapparaat

Ton: Ja... [draait telefoon]
Antwoordapparaat: Hallo! Dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet. Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken, en dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doe-oeg! [piep]
Ton: Hallo Tineke, dit is Ton, en ik weet dat je thuis bent. Want ik ben net met de Rover langs je huis gereden, het is nu zeven minuten over half acht, en de gordijnen waren dicht maar d'r kwam licht door de spleet, Tineke. En ik heb hem wel zien lopen hoor, in mijn ochtendjas. Of dacht jij dat ik gek was? Ik wil jou één ding zeggen, Tineke. Van mijn sigaren blijft ie af. Als ik merk dat jullie samen aan mijn sigaren hebben gezeten... [tuut-tuut-tuut] [gooit de telefoon erop]
Ton: Zestig cent per stuk, die dingen. Zal ik door meneer daar even laten wegpaffen... [draait telefoon]
Antwoordapparaat: Hallo! Dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet.
Ton: Ja, ja. Mevrouw is er even niet.
Antwoordapparaat: Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken, en dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doe-oeg! [piep]
Ton: En als jullie vannacht nog trek in een glaasje wijn krijgen, Tineke, wijn in bed, laat ik dan niet merken dat jullie een fles uit het bovenste rijtje hebben genomen, Tineke. Als je dan zonodig moet zuipen na het naaien, dan neem je maar een fles van de onderste vier. De beaujolais. En verder ga jij niet met 'm. Dat heb je... Dat heb je ook van mij, Tineke, dat wijnrek. Dat was ons wijnkeldertje. Ons wijnkeldertje, dat hebben wij samen opgebouwd, Tineke! [tuut-tuut-tuut] [gooit de telefoon erop] [draait telefoon]
Ton: [snif] Wat verbeeldt dat mens...
Antwoordapparaat: Hallo! Dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet.
Ton: Ja, ja, ja, schiet op, weet ik, weet ik, weet ik...
Antwoordapparaat: Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken...
Ton: Ja, wacht maar wie er piept. Straks piep je nog wel anders.
Antwoordapparaat: ...en dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doe-oeg! [piep]
Ton: Maar je zoekt het maar uit hoor, Tineke. En ik hoop dat jullie samen heel gelukkig worden, in zijn Fiat Panda! Oja! Weet je met wie ik morgen naar Parijs vlieg, Tien, voor een weekje? Met Marianne. Gek hè? Had je dat gedacht? Met Ma-ri-an-ne? Nopu dan ik je maar vertellen dat Marianne en ik al twee jaar een fantastische relatie hebben, waar jij niks van hebt gemerkt. Daar ben je namelijk te stom voor! Stomme trut! Stom-me trut! Stomme truuuut! Met je valse tanden! En je astrologie-studie! En je pukkelkont! Als ik... [tuut-tuut-tuut] [gooit de telefoon erop]
Ton: O, wat lucht dat op. 's Even lekker de waarheid zeggen. Dat nest. [draait telefoon]
Tineke: Hallo, met Tineke Laanmaker.
Ton: [slikt] Tineke?
Tineke: Ben jij dat Ton?
Ton: Tien...
Tineke: Waar zit je schat?
Ton: T-T...
Tineke: Ik kom net binnen...
Ton: Tien...
Tineke: ...ik heb de hele dag geprobeerd je te bellen...
Ton: Tineke...
Tineke: ...of heb jij mij gebeld?
Ton: T-T-T...
Tineke: Ik wil net het antwoordapparaat afluisteren...
Ton: TINEKE!


Terug naar Teksten