Plagger

Van Kooten: Het gaat slecht met de Nederlandse heide. Hoe komt dat? Daar praten we over met een heidedeskundige, een plagger: Maarten de Bolder.
De Bie: (naar man in de verte) Meneer de Bolder!!
Van Kooten: Hallo! Hallo!
De Bolder: Ja?!
Van Kooten: Kunt u even hier komen, bij Keek op de Week?! Wat dichterbij?!
De Bie: Nederland bezat in 1835 nog 800.000 hectare heidegrond. Nu nog 40.000 hectare, maar daarvan is de helft weer vergrasd door de zure regen. Nu is er dus een rapport verschenen dat het ng slechter is gesteld met de heide. Wat voor effect heeft dat op ons heidebestand?
De Bolder: Hoi.
Van Kooten: Dag meneer De Bolder. Meneer de Bolder, een plagger: wat doet die zoal?
De Bolder: Plaggen...
Van Kooten: Ah, plaggen.
De Bolder: ...heel de dag.
De Bie: Ja, en waar is dat plaggen goed voor, meneer De Bolder?
De Bolder: Ja, voor de heide. Dat er weer nieuwe heide komp, h? Afijn, kijk u zelf maar. Hier, h, wordt de heide helemaal overwoekerd door het gras, ja, wat wij nou doen, is dat we hier die heide afplaggen, ja, zo (plagt heide), en die plaggen, die worden weer gebruikt als compost, mest, voor de tuinbouw en de tuinen. Maar omdat die plaggen zwaar verontreinigd zijn met zware metalen, worden die plaggen dus niet opnieuw gebruikt, maar moeten ze gestort en dus wordt dat hele plaggen tien keer zo duur.
Van Kooten: Ja, heeft dat plaggen dan nog wel zin? Heeft dat nog wel zin?
De Bolder: Ja, dat vraag ik me eigen ook wellus af...
Van Kooten: ...dat plaggen?
De Bolder: De Bolder, heeft dat hele plaggen nog wel zin?...
Van Kooten: Heeft dat nog wel zin?
De Bolder: Heeft die hele heide nog wel zin? Want d'r verschijnen nou al jaaaren rapporten van, ja, het gaat weer slechter met die heide. Dus ik sta hier maar te plaggen, dat ze misschien denken, nou zolang De Bolder nog staat te plaggen, is er niks aan de hand. Maar d'r komp natuurlijk toch wellus een punt dat je denkt van, ja, wat willen we nou eigenlijk? Willen we heide of willen we gras? Dat is de vraag! Ik wil hier best staan plaggen, maar JEZUS NOG AAN TOE, ZEG, D'R KOMP EEN PUNT VAN DAT JE ZEGT VAN KRIJG ALLEMAAL DE BLOEDTYFUS!! WILLEN WE HEIDE OF WILLEN WE GRAS? WILLEN WE HEIDE? OKEE! STUUR MIJ DAN DUIZEND PLAGGERS EN WE PLAGGEN HIER DIE HELE KOLEREBENDE AF, DAN HEBBEN JULLIE OVER EEN PAAR JAAR WEER MOOIE HEI! WILLEN WE GEEN HEI? OOK GOED! DAN VERDOM IK HET LANGER, DAT PLAGGEN, EN DAN WORDT DIT HELEMAAL OVER 1 JAAR EEN GRASSIGE BENDE!! OOK GOED! GODVERDOMME, IK VERDOM HET OM HIER STAAN TE PLAGGEN. IK WIL HIER BEST PLAGGEN, MAAR GODVERDOMME, JE DENKT OOK WELLUS: WAAR DOE IK HET ALLEMAAL VOOR?!!
De Bie: Goed, ja, fijn, meneer De Bolder, dank u wel.
De Bolder: JA, WILLEN JULLIE NOU HEIDE OF WILLEN JULLIE GRAS?!!
De Bie: Ja, heide!
Van Kooten: Ik vind het mooi, paarse vlakte...
De Bolder: (zwaait met schep) KOM DAN EEN ZATERDAGMIDDAG MEEPLAGGEN!! LUMMEL DAT JE D'R BENT. (gooit schep weer op de grond) IK VERROT HET VERDER! HIER EEN BEETJE STAAN TE PLAGGEN EN ONDERTUSSEN SCHIET ACHTER JE REET HET GRAS WEER VANDAAN OMHOOG! IK STOP ER MEE, GA LEKKER NAAR HUIS. DA'S MAKKELIJK GEZEGD, HE, "JA, IK VIND HET WEL MOOI ZO'N PAARSE VLAKTE" GODVERDOMME!! KOM DAN PLAGGEN! ALS JE NOU ZO NODIG HEIDE WIL, DAN MOET JE KOMEN PLAGGEN! EN AL DAT GEZEIK D'R OMHEEN! MAAR IK VERDOM HET. D'R GAAT GEEN PLAG HIER MEER UIT DIE HEIDE!
Van Kooten: (pakt een stuk heide) Ziet er niet uit...allemaal gras.
De Bie: Tot de volgende Keek!
De Bolder: (verdwijnt aan horizon) ....WEER EEN RAPPORT: HET GAAT WEER SLECHTER MET DE HEIDE; JA, DAT WETEN WE NOU WEL!!


Terug naar Teksten