college

Behandeld in:
Datum Beschrijving 
23-4-1975 Koot en Bie verzorgen een gastcollege over simplisme op de Erasmus Universiteit Rotterdam.