Vonhoff

Behandeld in:
Datum Beschrijving 
14-4-1996 Van Kooten en De Bie over het weekend van Henk Vonhoff op Rottumeroog.