keizer van Japan

Behandeld in:
Datum Beschrijving 
2-10-1988 Over de dood van keizer Hirohito. Wim Kamerbeek vanuit Japan en Harry F. Kriele en Bulle van Berkel in Nederland.