Van Kooten & De Bie 3


Aflevering: Van Kooten & De Bie 3
Uitzenddatum:26-10-1997
Zender: Nederland 3
Uitzendtijd: 20:33 - 20:58
Duur: 25 minuten
Seizoen: Van Kooten & De Bie (1997-1998)

Inhoud
1.Van Kooten en De Bie kunnen maar niet op de naam van de boekenprijs komen. Daarnaast bleken er deze week allerlei andere prijzen te zijn uitgeloofd. Het mooie is er van af.
2.Joop Kans (huismeester Allesteate) heeft een Melkertbaan. De Grave gaat nu De Gravebanen creëren. Binnen Allesteate wordt veel gestolen: De afdeling gevonden voorwerpen is iedere middag open maar er komt nooit iemand. Elk bedrijf krijgt nu een eigen kluisje.
3.Zondagmorgen vroeg, tijdens een mooie herfstwandeling – Een enquêteur stelt een wandelaar een paar vragen in verband met het landelijk wandelonderzoek. Er zijn veel vragen en er is maar weinig tijd voor een antwoord. Dan verzoekt de enquêteur van rol te wisselen.
4.Grootschalige varkenshouderij in China – Minister Van Aartsen doet alsof het iets gewelfdigs is, terwijl het niet anders is dan in Brabant. Van Kooten en De Bie zien het somber in.
5.Foster Parents – Cornelis en Catalijne Pronk hebben een Foster Parents kindje in Zaïre. Deze heeft een tekening gestuurd met mogelijk een soldaat erop. Catalijne is overstuur, overal is geweld. Cornelis probeert het te relativeren. Dan geeft zij hem een klap.
6.Het Progressief Therapeutisch Insituut – Manne Landheer (progressietherapeut) houdt zich bezig met reïncarnatietherapie vanuit een futurologisch progressieve invalshoek. Door nu te werken aan de trauma’s kan een incarnatie een beter volgend leven hebben. Meneer Verschuren klaagt over eenzaamheid en buikpijn. Een sessie levert op dat Verschuren in 2083 incest zal gaan plegen. Verschuren wil zichzelf aangeven maar de politie wil er niets van weten.
7.Van Kooten en De Bie over de koninklijke jachtpartijen. De Bie stelt dat de Prinsen een varken in De Peel moeten afschieten. Kans vraagt over de Lockerkast die ontvreemd is. De sociale controle is ver te zoeken. Kans gaat door over het witwassen van zwartgeld op de beurs, Winnie Sorgdrager wil er nog een termijntje bij als minister van Justitie en Kans wil een lijst opsommen wie er beter dan Van Traa dood hadden kunnen gaan, maar Van Kooten en De Bie verhinderen dat.
8.Langenhoef – Frank Mollema (wethouder van herprofilering) zet het belang van het nieuwe winkelcentrum uiteen. Justus Stuver (veerman) zet ondanks dat het haventje al lang gedempt is, passagiers over met een step-pont. Mollema wil dat Stuver het veer staakt en dreigt met de ME. Stuver geeft niet op.
9.Van Kooten en De Bie kondigen voor volgende week een kijkje in het Filantropeninstituut aan. Dan ziet De Bie twee mannen die een bank proberen te stelen uit Allesteate. Hij rent naar buiten, gevolgd door Van Kooten.
Typetjes
Frank Mollema, Justus Stuver, Manne Landheer, dhr. Verschuren, Joop Kans, Cornelis Pronk, Catalijne Pronk
 
Trefwoorden
 
Artikelen en recensies