Spreker: Wim de Bie 3 - Het einde van de ironie?


Aflevering: Spreker: Wim de Bie 3 - Het einde van de ironie?
Uitzenddatum:08-11-1998
Zender: Nederland 3
Uitzendtijd: 22:48 - 23:13
Duur: 18 minuten
Seizoen: [Wim de Bie] Spreker: Wim de Bie / De Bunker van de Bie (1998-1999)

Inhoud
1.Mr.dr. J.M.A. Mandersloot, opent het programma.
2.Is er toekomst - De Bie over dreigende rampen. De ergste ramp is het verdwijnen van de ironie. De Bie introduceert de leden van het panel en gaat verder in op de ironie.
3.Sportschoenen De Bie zou sportschoenen uit lage lonenlanden aan hebben.
4.Vanuit het Toekomstcentrum gaat De Toekomstman in op het gebruik van ironie. De elektronische democratie blijkt afhankelijk van een werkende telefooncentrale.
5.Humor in de politiek - Boris Dittrich, Tweede-Kamerlid D66, geeft blijk van ironie.
6.De keuze aan het panel is 'Hoe gaan we de toekomst tegemoet? In ernst, in ernst, met ironie?'
7.De Bie belooft op zoek te gaan naar nieuwe ironie en sluit af.
Typetjes
Wim de Bie, mr. dr. J.M.A. Mandersloot, de Toekomstman
 
Trefwoorden
 
Artikelen en recensies
Het Parool, (Column, 10-11-1998)