In Bed Met 8


Aflevering: In Bed Met 8
Uitzenddatum:15-01-1995
Zender: Nederland 3
Uitzendtijd: 21:11 - 21:41
Duur: 31 minuten
Seizoen: In Bed Met (1994-1995)

Inhoud
1.Van Kooten en De Bie voeren een debat over de toekomst van het publieke omroepbestel en verzanden daarbij in een discussie over het al dan niet hebben van een eigen identiteit.
2.Spotje van het Simplisties Verbond, waarin Van Kooten en De Bie plechtig de vlag van het Verbond hijsen.
3.Chris Kuilman (leraar klassieke talen) heeft zijn tv-toestel de deur uit gedaan om te voorkomen dat z'n dochtertje haar identiteit verliest als gevolg van het televisiekijken.
4.Luisteraar H. Borkus heeft zijn tv-toestel de deur uit heeft gedaan en luistert cq kijkt nu elke avond naar de radio. Hij brengt al zingend herkenningsmelodietjes van vroeger van diverse omroepen ten gehore.
5.Ex-zakenman Han van Leeuwen (persiflage op Abraham van Leeuwen) en zijn vriend kunstenaar Ed Snoei, die zich als homoseksuelen niet kunnen identificeren met het beeld dat op televisie wordt geschetst van de samenleving
6.Kapitein R. Wagenaar (Bond voormalige VN-militairen) bepleit een nationaal debat over de omstreden rol van het Nederlandse leger in BosniŽ. Hij vreest anders over veertig jaar in een identiteitscrisis te zullen belanden.
7.Werknemer H. de Mik wil van zijn baas, ondernemer W. Vogel, weten wat de identiteit, filosofie en policy van hun bedrijf zijn.
8.Heer Bie (directeur Simplisties Verbond) wil een duidelijk standpunt stellen. In dat kader bekristiseert hij de wegen van beton en kiest voor de onverharde landweg, die hij dan ook van goedkeuringssticker voorziet.
Typetjes
Kees van Kooten, Wim de Bie, Chris Kuilman, H. Borkus, Han van Leeuwen, Ed Snoei, R. Wagenaar, J. Vogel, Hans de Mik
 
Trefwoorden
 
Artikelen en recensies