Overlevingsplan auto's

Uitzenddatum:17-01-1982
Duur op televisie:3 minuten en 19 seconden
Noot:

Burgemeester J. Ph. Mutsaers (Epe) wordt geinterviewd door de heer Klint omdat de gemeente Epe de eerste gemeente in Nederland is die klaar is voor een nucleaire aanval. Voor de menselijke overleving was er al een draaiboek gereed in 1978. In 1979 volgde het kuntschattenscenario (het Eper streekmuseum wordt verzonken in een loden bassin). De dieren van Epe zullen twee-aan-twee worden ondergebracht in een stralingsbestendige ark en de planten van Epe worden allemaal gestekt in particuliere schuilkassen. Waar Epe voorligt op andere gemeenten is dat zij ook gedacht heeft aan het particulier vervoer. Zo'n vier vijf weken na een nucleaire aanval zullen mensen er wel eens uit willen. De omgeving van Epe is prachtig, daar kan geen kernraket wat aan veranderen. Maar op het openbaar vervoer kun je natuurlijk na WO III niet rekenen. De gemeente biedt aan elk gezin van Epe de mogelijkheid om 1 auto overeind te laten blijven. Na de lichtflits en de paddestoel mag elk Eeps gezinshoofd, na de burgemeester en de wethouders, een auto naar de schuilkelder rijden. Er pendelen dan twee busjes tussen de autobunker en de particuliere schuilkelders. Onder de Hertenkamp is een auto-overlevingsruimte. Hierbij wordt het begrip "auto" zo ruim mogelijk ge´nterpreteerd om ook de middenstand de ruimte te geven om haar beroepsvervoer te redden. Er wordt regelmatig geoefend, waarbij ook de voertuigen van de boerenbevolking niet wordt vergeten. Brommers en motoren vallen buiten het draaiboek. De burgemeester geeft toe dat een voordeel van de raketaanval zal zijn dat Epe eindelijk is verlost van die "verdomde brommers".

Terug naar Uitzending