Interne bedrijfsvoering

Uitzenddatum:14-04-1996
Duur op televisie:1 minuut en 22 seconden
Noot:De voice over is van Godfried van Run.

De Desk blijft gesloten. De VPRO-directie heeft alle medewerkers de toegang tot de studio ontzegd en stelt een onderzoek in naar de interne bedrijfsvoering. Het gaat hierbij met name om kostenoverschrijding en belangenverstrengeling. Mr. Pief Toepoel (advocaat) is door Van Kooten en De Bie in de arm genomen. Toepoel geeft aan dat Van Kooten en De Bie niet beknot mogen worden in hun recht om voor de verwezenlijking van een satirisch idee welke uitgave dan ook te doen. De zaak is des te schrijnender volgens Toepoel omdat de publieke omroepen moeten bezuinigen omdat de NOS meer voetbal wil uitzenden.

Terug naar Uitzending