Op hun pik getrapt

Uitzenddatum:07-10-1979
Duur op televisie:5 minuten en 32 seconden
Noot:

Koot en Bie over zaken waardoor zij zich op hun pik getrapt voelen zoals de weigering van enkele omroepen de echte titel van het programma op te nemen in de omroepbladen en het verstrekken van gefrankeerde enveloppen door de banken om het thuisbankieren te promoten.

Terug naar Uitzending