Nutsdichter

Uitzenddatum:20-03-1994
Duur op televisie:3 minuten en 17 seconden
Noot:

Wim de Bie interviewt Ger Francken, nutsdichter van Noord Brabant. Hij behoort tot een vergeten groep anonieme dichters: de makers van gebruikspoëzie. Francken is begonnen als reclamedichter. Een van zijn eerste gedichten was: "Da's pas kras! Royal class". Maar hij wilde vrijer werken op een breder podium. In 1987 werd hij benoemd tot nutsdichter van de provincie Noord Brabant. Het is de taak van de nutsdichter om de mensen op een poëtisch verantwoorde wijze te wijzen op belemmeringen die er langs bepaalde wegen in die provincie staan. Zo staat er bij een nauwe brug in de gemeente Vlijmen: "Ondanks deze brug / Kom gauw terug". Ook het bord "Graag traag" is van Francken. Zijn eerste idee voor dit bord was veel langer ("wilt u om ongelukken te vermijden / Graag wat langzamer rijden"), maar na nachten doorgaan, kwam het korte en betere alternatief. Zijn landelijke doorbraak had Francken met "Wat mot je / Met je kleine potje". Ook het bord "Fout parkeren / Dit riskeren" komt men vaak tegen. Er zit een duidelijke ontwikkeling in het werk van Francken. Vroeger werkte hij vooral rijmend, en dat doet hij nu minder. Zo wilde men in Veghel bij een weg met veel hobbels een bord hebben. Onder invloed van de Vijftigers dacht hij aan "Auto auto boe belemmering", maar dat begreep de gemeenteraad niet. Toen besloot Francken om het te doen met één woord, één sterk woord. Zo kwam hij tot het kernachtige bord "Obstakels". Zelf beschouwt hij dit als zijn beste gedicht. Is het frustrerend om in anonimiteit te werken? Nee, antwoordt Francken. Hij vindt het een mooie gedachte dat zijn werk jaarlijks door veertig miljoen automobilisten wordt gelezen. Of om vrij naar Kloos te citeren: "De dode bloemen keren nooit weerom / Maar ik blijf stralend langs de openbare weg / Verrijzen".

Terug naar Uitzending